Jan Peňás

Na středečním zasedání výboru SEDE se jednalo ohledně tří témat. Konkrétně to byla diskuze o nejlepším evropském jídle, myšlenka jednotné evropské armády a vyřešení migrace. Všechna témata byla detailně prodiskutována, právo předsedajícího umlčet členy výboru bylo notně využíváno a v diskuzi zazněl přehršel kontroverzních výroků, jež způsobovaly v sále pobouření.

Prvním tématem na programu bylo vyhlášení nejlepšího evropského pokrmu. Tento bod agendy byl započat už na předešlém zasedání a delegáti pokračovali v prezentování jejich pokrmů. Zazněl projev o haluškách s brynzou, nizozemském cheddaru či řeckém gyrosu, který byl slovenským delegátem označen za “multikulturní paskvil” a nedostatečně evropským. Slyšeli jsem ale i o nápojích jako například portské víno či české pivo, které bylo v pozměňovacím návrhu přijato jako kombinace s gyrosem. Itálie se pokusila o zvolení řeckého gyrosu s českým pivem nejlepším pokrmem, ten byl ale zamítnut. Rozprava o prvním bodu agendy avšak netrvala moc dlouho. Skoro za hodinu od začátku jednání byl tento bod po řádném hlasování přeskočen.

Druhé téma byla evropská armáda. Slovensko se ke konceptu sjednocení armád členů EU vyjádřilo negativně a tvrdí, že by měl pro unii katastrofální následky. Rakousko dokonce onen koncept označilo za utopickou představu. Většina zástupců členských států se vyjádřilo ke konceptu s obavami až s odporem. Často se varovalo před možným zadlužením jednotlivých státu nebo dokonce Evropské unie. I argument o pomalé reakci případné evropské armády nezůstal netknut. Byla zmíněna i existence organizace NATO. Zapáleným a téměr jediným podporovatelem myšlenky bylo Maďarsko. Maďarský delegát popíral argument o pomalé reakci v případě konfliktu a sliboval zlepšení spolupráce mezi státy EU. Často zmiňoval, že by se unie přiblížila k federaci. Následný návrh předložený Polskem o realizaci evropské armády byl nakonec přijat a přešlo se k dalšími bodu.  

Bod se týkal migrace. Při něm zaznělo mnoho kontroverzních a nehumánních výroků. Velká část zástupců byla proti migraci a chtěla okamžité zastavení přijímání migrantů. Země jako Velká Británie a Itálie uváděly problémy přicházející s migranty, které sami pociťují. Zmiňovaly zvýšení kriminality, močení na ulicích či ilegální převoz uprchlíků. Zazněla i obava, aby se neopakovala situace jako v bývalé Jugoslávii, kde byly a dodnes jsou problémy mezi křesťany a muslimy. Strana naopak podporující migraci překládala argumenty, jež se nesetkaly s vlídným přijetím. Podotýkali, že uprchlíci je nová pracovní síla a při důkladné integraci by zemím přispěli. Zazněly i návrhy o silně regulovaných kontrolách.

Někteří delegáti se ale při řádné rozpravě vyjadřovali velice nehumánně. Například Rakousko chtělo všechny migranty převézt na Grónsko, ale vrchol byl, když bulharský delegát prohlásil: „Není člověk, není problém.”

Zasedání SEDE bylo ukončeno bez jediného návrhu a v diskuzi se bude pokračovat při další schůzi. Následovala krátká tisková konference, kde jsme se ptali na doplňující otázky.

Nejdříve otázka na slovenského delegáta. Při vašich projevech často zaznívá sousloví “Slovenský štát” a říkáte, že tento stát zastupujete. Znáte historii tohoto spojení?

„Ano, ale není to tak myšleno.”

Proč ho tedy používáte?

„Je to spojení štát jako uskupení a slovenský, jakožto Slovenský štát. Není tu žádná konotace s klerofašistickým státem, který se nazýval Slovenský štát.„

Při kuloárním jednání jsem zaslechl možné spřátelení Slovenska s Polskem. Byl to pouhý vtip nebo reálná možnost? Chtěl bych vyjádření obou delegátů.

Polský delegát si již nepamatoval, o co přesně šlo, tudíž ponechal bez komentáře. Naopak slovenský zástupce se vyjádřil.

„Víte, Slovensko tu je pro každého a každý může být se Slovenskem kamarád, pokud to nebude neomarxista nebo něco podobného.

Asistent novináře: „Takže i migranti?”

„Pokud to budou migranti, kteří drží slovenskou kulturu, slovenské tradice a nejsou to neomarxisti, ano. Pokud budou dodrženy tyto podmínky, můžeme být kamarádi.”

Opět asistent: „I Maďaři?”

„Ano.”

Když už jsme u těch neomarxistů. Můžete uvést, kdo v sále je neomarxista?

„Je to lehké, Dánsko!”

Poté mám otázku na rakouského delegáta. Rád bych věděl, odkud jste vzal informaci, že mezi uprchlíky jsou ďáblové.

„Informaci jsem vzal od delegáta z Nizozemí. Děkuji.”

Může se teda zeptat vás, pane delegáte, kde jste tuto informaci vzal?

„Delegát Rakouska vykousl kus mého přirovnání, ve kterém jsem hovořil o tom, že ne všichni, kdo přicházejí nejsou ďáblové a ne všichni jsou andělé. Jsou to normální lidi.

Řekl jste armáda pracujících andělů.

Delegát už pouze potvrdil mé poopravení.

Mám i otázku na pane předsedajícího. Můžete mi vysvětlit, proč jste novináře z The European Times označil za ”novinářskou žumpu”?

„Jedná se repliku, kterou používá často pan prezident České republiky, Miloš Zeman. Opravdu se nejednalo o nějakou negaci směrem k novinářům. Nemyslel jsem tím nic konkrétního a rozhodně to nevyjadřuje můj postoj, je to pouze replika, kterou používá Miloš Zeman.”

A poslední otázku směřuji na německého delegáta. Jako země, která spíše zastává promigrační politiku, můžete ohodnotit služby agentury Frontex?

„Agentura Frontex byla podfinancovaná a špatně fungovala v době migrační krize v roce 2016. V současné době zvyšuje stavy a její funkčnost se navyšuje. Děkuji.”

 

Detailnější zprávy ze zasedání naleznete v Minutovníku Evropského parlamentu.