Jan Peňás

Velká část schůze dne 28. listopadu výboru SEDE byla věnována migraci a poté i válečnému konfliktu.

Hned na začátku jednání maďarský zástupce předložil navrh znějící „Konečné řešení rasismu”.  Hned, co zazněl, od něj všechny státy odstoupily. Opět padala přirovnání, že uprchlíci jsou ďáblové nebo plevel, ze kterého vznikl termín plevelismus, který se poté běžně používal. Zaznívaly argumenty, že migranti chtějí státy vykořisťovat, zneužívat sociální dávky. Nechyběly ani další nehumánní výroky. Tentokrát z úst Maďarska. „Rakovina – to je migrační krize. Musíme ji podchytit od začátku. Musíme se vyvarovat další rakoviny. A kuna už je v kurníku!” Dánsko označení “rakovina” odsoudilo za nemorální. „Kuna není před hranicema, už je v kurníku a žere naše slepice. Musíme zabránit dalším kunám a integrovat kuny, které už v kurníky jsou,” reagoval maďarský delegát. Německo naopak dalo za příklad integraci v jejich zemi, kde údajně probíhá bez větších problémů. 

Slovinsko v čase 12:39 předložilo návrh k okamžitému zastavení migrace a deportování migrantů zpět do jejich domoviny. Neprošlo ale ani hlasování o tomto návrh, byl tedy smazán. O hodinu později Británie předložila návrh prosazující zastavení migrace pouze z problémových oblastí a navrhuje deportaci neintegrovaných uprchlíků. Definice problémových oblastí nebyla ale dostačující, tudíž neprošlo ani hlasování o návrhu. Slovensko i proneslo dosti nešťastný výrok: „Ty fakta a čísla nejsou potřeba, stačí vám selský rozum.”

Na konci druhé hodiny odpolední Polsko předložilo svůj rozsáhlý návrh. V návrhu se EU zavazuje k humanitární pomoci v kritických nebo válkou postižených zemích, nařizuje Portugalsku přijímání migrantů v množství přiměřeném k jejich ekonomické situaci. Taky navrhuje tzv. checkpointy – tábory, ve kterých by byli migranti ošetřeni a vybaveni a následně převezeni do zemí Schengenského prostoru. Tyto checkpointy byly Slovenskem interpretovány jako potencionální místa, kam by se uprchlíci uzavírali až do jejich smrti. Tato interpretace byla ale negována. Za hodinu od předložení byl návrh přijat (13:9:2).

Po delším kuloárním jednání předsedající oznámil důležitou událost. Část slovenského území bylo napadeno Maďarskem. Slovensko slíbilo boj do posledního dechu, ale Maďarsko odmítlo používání termínu okupace. Jedná se údajně o pomoc menšinám, které byly utlačovány klerofašistickým režimem na Slovenku. Maďarsku bylo celý zbytek jednání vytýkáno, že zahajuje okupaci pouze na základě názorů jejich delegáta v EU. Na stranu Slovenska se připojila například Británie, která vypálila jadernou hlavici. Vyjádření, na jakou stranu se jednotlivé státy přidají, jsme se dozvěděli na tiskové konferenci po ukončení zasedání.

Poté, co předsedající ukončil ruch v jednacím sále, ohlásil začátek tiskové konference, kde jsme začali podávat doplňující dotazy.

Chtěl bych se zeptat maďarského delegáta, zda li plánuje nějaké sankce na slovenské obyvatelstvo.

„V žádném případě. Slováci byli lidé, kteří potřebovali naší pomoc. Slováci a jiné menšiny se rozhodli, že už nechtějí žít ve fašismu, tak jsme se rozhodli jim pomoct. Žádné sankce vůči nim dělat nebudeme, protože s nimi souhlasíme. Jdeme vám pomoct!”

Poté mám otázku na německého delegáta. Chtěl bych se zeptat, zda li plánujete jít do spojenectví s Maďarskem nebo Slovenskem.

„Spolková republika Německo stále přemýšlí. Každopádně v současném stavu věci, Rakousko nabízí víc a Rakousko chce spolupracovat s Maďarskem, takže to nejspíš dopadne obsazením Slovenska, vznikem Československa, Rakousko-Uherska a Velké germánské říše.” *německé hihňání po dokončení odpovědi*

Poté bych se chtěl zde zeptat Polska, Česka a Rakouska – sousedů Slovenska, zda li pomůžou Slovákům.

Česko slibuje postarání se o slovenské menšiny. „Jelikož mi bylo přislíbeno jedno celé arcibiskupství, tak souhlasím s jeho ochranou a zachováním stability a míru v regionu vytlačením maďarských okupantů a poté asi i německých. Děkuji,” odpovídá polský zástupce. Následuje důležité vyjádření Rakouska, ve kterém objasňuje budoucí vznik nových evropských mocností.

„Tak já má absolutně vyhraněný názor. A to ten, že zakládáme Rakousko-Uhersko. Je to již oficiální, včele bude habsburská monarchie, tedy já, a dále jsme se už dohodli na tom, že založíme i Československo, kde Česko bude mít hlavní převahu a bude kontrolovat celé území Československa, tudíž nás podpoří. Dále jsme už kontaktovali Ruskou federaci, která bude též spolupracovat s námi. Poté jsme kontaktovali německou spolkovou zemi, která nám zatím lehce přislíbila nám pomoct. Dále Bulharsko bude též v území Rakousko-Uherska. To je vše, děkuji. A ještě něco! Polsko budeme muset zpacifikovat, jelikož řeklo, že bude proti nám válčit, a tudíž ho rozdělíme na 3 třetiny, kde R-U bude mít jednu třetinu, Německo druhou a Ruská federace tu poslední. Děkuju.”

Postoj České republiky ke dané věci se v odpovědích příčil a finální postoj uslyšíme na dalším zasedání 29. 11. 2019.

Poté bych se chtěl optat Francie, jelikož má v EU jednu z nejsilnějších armád, zda li pomůže jednomu ze států.

„Francie určitě pomůže Slovensku,” podává francouzský delegát vyčerpávající odpověď.

Teď Anglie. Když jste teda odpálili jadernou hlavici, jaké budou další kroky?

„Já si nejsem jistý, zda budou další kroky potřeba, avšak když budou, budeme spolu s francouzskou armádou maximálně bojovat a pomáhat slovenskému národu a slovenským občanům.”

Děkuju. Ještě dvě otázky na maďarského válečníka. Stejný krok, který jste učinil vy, udělali nacisti na začátku druhé světové války, což bylo napadení Polska, a zároveň se distancujete od fašismu. Proč tedy napodobujete jejich kroky?

„Přátelská pomoc rozhodně není fašistická okupace, jako to bylo v případě Polska. Tohle je pomoc, jako když…tohle je naprosto anprecedentní (pozn. delegát asi myslel bezprecedentní)! Tohle je, když stát nadále už nemůže snášet utrpení menšin ve tzv. samostatném samozvoleném Slovenském štátě. A tak se rozhodlo tyhle menšiny chránit. Jde pouze o pomoc menšinám, nikoli o akt okupace.”

A touto otázkou bych asi ukončil tiskovou konferenci. Mluvíte tu o impériu, která budujete. Bude to federace, stát nebo nadnárodní organizace?

„Jedná se o monarchii. Chystáme se obnovit Rakousko-Uhersko, jak už bylo zmíněno delegátem Rakouska. Bude se jednat o monarchii v čele s Habsburkem, do které se přidala spousta dalších evropských národů včetně Nizozemska.”

Detailnější zprávy ze zasedání naleznete v Minutovníku Evropského parlamentu.