Úterní ráno se neslo ve znamení tezí. V dnešních tézích se probíralo přijetí Turecka do EU a výhody a nevýhody globalizace. Při první tezi spolu diskutovali Obnova Evropy s lidovci, druhá téze patřila zeleným a konzervativcům.

Přijetí Turecka do EU

První teze se týkala přijetí Turecka do EU. Afirmační pozici zaujala frakce Obnova Evropy. Opozici pak tvořili lidovci se svým negativním postojem vůči diktátorskému jednání tureckého prezidenta Erdoğana.

Afirmace se vyjádřila k potenciálu turismu, avšak zmínili i rozsáhlé nerostné bohatství ukryté na Blízkém Východě či související lukrativnost polohy Turecké republiky. Zmiňovala možnou pomoc mladým Turkům, kteří věří v demokratické režimy. Navíc dodává, že je rozhodně lepší, když se Turecko stane spojencem EU než Ruska, což by právě unijní integrace zaručila. V případě spolupráce s Ruskou federací by to dle slov afirmační strany mohlo mít nedozírné následky. „Turecko je země kebabu a šíšy,“ uvedl na odlehčení za Obnovu Evropy Adam Kolomazník.

Opozice výroky negovala a k vyjádření vznesla námitky. Zpochybňovala touhu tureckého lidu po demokracii a zároveň odmítala myšlenku možného spojenectví s Tureckou armády v případě vytvoření tzv. Evropské armády. Odmítavý postoj ukázala negace také vůči případnému silnému postavení Turecka v Evropském parlamentu. Argumentovala zejména odlišným náboženstvím a rozpínavými sklony Turecka v minulosti. Lidovci zmínili i aktuální nepokoje a xenofobii vůči Kurdům. Uvedli, že to je v rozporu s myšlenkami Evropské Unie a zároveň dodali, že chtějí zabránit ztrátě kontroly nad přijímáním uprchlíků a šíření násilí.

Globalizace

Druhá teze na téma „U globalizace převažují výhody nad nevýhodami“ se střetávaly názory řečníků zelených a konzervativců. Zelení zaujali afirmativní postoj a obhajovali digitalizaci, nárůst bohatství spojený s globalizací a zlepšení možností v rámci humanitární pomoci. Konzervativci ihned poukazovali na nedostatečnou regulaci.

Afirmační strana zelených vyzdvihovala rychlé a poměrně jednoduché šíření informací. Poukazovala na výhody globalizace v případě bohatých států, a to zejména v Číně a zemích Evropské Unie. Zelení se zmiňovali také o pozitivech obohacování kultury a ekonomické přínosnosti, která převažuje riziko ekonomické krize. Dále vyzdvihovali svobodu vyznání a všeobecnou spokojenost občanů.

Negace zastoupená konzervativci oponovala pravděpodobným nárůstem propasti mezi chudými a bohatými a ukázala jasný nesouhlas s vyjádřením afirmace o výhodách ekonomické stránky. Dle konzervativců je naopak riziko ekonomické krize mnohokrát vyšší a může přerůst v krizi globální. Argumentovali také ztrátou národní identity, degradací tradičních hodnot a obyčejů. Vznesli proto své obavy týkající se úpadku kulturního dědictví. Negace na závěr argumentovala dopadem svobodného vyznání na extrémistické islámské organizace.

Tím bylo jednání ukončeno a příslušníci jednotlivých stran se rozprchli do ochozu, aby se občerstvili. Včera se o tezích jednalo také. Tématy pro debatu se staly výroky „Komunismus funguje“ a „Sprchy by neměly být rozděleny podle pohlaví“. Průběh jednání si můžete přečíst minutu po minutě zde: https://www.mladidiplomate.com/minutky

Natalia Pěkná