PROSÍME PŘEDSEDNICTVO, ABY SE POKUSILO OBNOVIT ZTRACENÉ ÚTERNÍ A STŘEDEČNÍ MINUTKY

Sobota


JUDR. Jiří Pospíšil

Evropský poslanec za Evroposkou lidovou stranu (EPP) a člen TOP 09, Jiří Pospíšil ,nás navštívil, abychom se dozvěděli víc o fungování Evropského parlamentu.

Besedu začal vysvětlení samotného fungování evropských stran. „Není to růžový sál, ve kterém bychom se všichni milovali, ale každý zastupuje zájmy její země,” popisuje Pospíšil náladu v v Evropské parlamentu.

Následovali otázky účastníků Mladých diplomatů. První otázkou byla na jeho spokojenost s nedávnou volbou nové předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Její zvolení Pospíšil okomentoval pozitivně. Mluvil o predikcích konce TOP 09 po  jeho nečekaném zvolení do pozice předsedy strany, kde bylo důležité udržet stranu relevantní. „Myslím si, že ta strana má šanci,” komentuje současný stav TOP 09. Taky já rád, že přibyla další žena do vlivné české politiky. „Pan Kalousek je ochoten Pekarovou respektovat,” pouze dodává.

Další otázkou byla myšlenka přechodu EU do federace. Pospíšil podporuje myšlenku federace a prohloubení integrity členských států. Podle jeho názoru to ale není otázka další deseti let. Otázku relevantní v dalších deseti let považuje vstup do eurozóny.

Nadále odsoudil referendum ve Velké Británii a Brexitu. Angličané prý se nechali napálit na nepravdivé informace. Podotkl i problémy, které s Brexitem úzce spojené. Dal příklad zvýšení ceny školného v Británii pro studenty z EU.


13:21 Oceněnými delegáty za výbor SEDE je Jan Picmaus, Aleš Fajstaver, Adam Kolomazník, Pavlo Berezovsky a za výbor ENVI jimi jsou Jakub Valuch, David Kazsper, Nikolas Ivanov a Matěj Marek.

13:15 V projevu zmiňuje věkový rozsah účastněných delegátů a kritizuje chování některých delegátů. Ma druhou stranu chce, aby si každý zúčastnění vzpomněl na hezké události. Také poděkoval za práci novinářů, za což si ho velice vážíme.

13:09 Předsedající začíná projev, ve které vyhlásí nejlepší delegáty Evropského parlamentu Mladých diplomatů.

12:48 Dokument nebyl přijat, protože nehlasovaly 2/3 pro návrh. (22:5:7)

12:43 Po dlouhém čtení návrhu se belgický delegát ujímá slova. „Kdo nebude pro tento návrh hlasovat, tak sám o sobě říká, že je sexista.” Slovenský vyzývá, abychom shodili “genderismus”.

12:37 Návrh nebyl parlamentem přijat. A bude následovat dokument vedoucí ke konci diskriminace žen v zaměstnání.

12:34 Podle Nizozemí jsou muži při letních teplotách utlačováni. Portugalsko naopak hodnotí špatný vzhled po případném přijetí návrhu.

12:32 Návrh o vznik SSM nebyl přijat. (12:18:3) Následuje návrh popravující povinnost školních uniforem.

12:30 Rakousko připomíná existenci Listiny lidských práv a svobod.

12:28 Anglický předkladatel naznačuje utlačovaní mužů v dnešní spolenčnosti. „Pokud chcete, aby mužská moudrost zvítězila, volte pro tento návrh.” Dále tvrdí, že mužská hodnota je vyšší než ta ženská.

12:25 Předložený návrh nebyl přijat. (10:20:4) Následujícím bodem je návrh SEDE o vzniku Spojených států maskulinistických (SSM).

12:17 Podporovatelé se podle Rakouska chovají jako nacisté a komunisté. Zmiňuje bod, který má vyhostit občany, které by s ideologií nesouhlasili. Slovensko též vyjádřilo nepodporu návrhu, stejné vyjádření mělo i Maďarsko.

12:15 „Martin Chmela je altruismus sám. Měli byste se nechat spasit od Martina Chmely,” tvrdí Nizozemí. „Chcete být v míru, chcete být v klidu a toto je řešení,” zdůrazňuje Belgie.

12:13 Prvním návrhem je vznik Spojených států feministických a jmenování Martina Chmely za super boha.

12:10 Předsedající odsunul jednání migrační krize a upřednostní návrhy, u kterých se vyskytuje pravděpodobnost využití právu veta. Také omezil projevy na tři pro návrh a tři proti návrhu.

11:58 Návrh prošel. (27:7:3) Po pauze bude bodem agendy návrh o migrační krizi.

11:51 Velká Británie obviňuje výbor SEDE, že nechápe návrh a prodlužuje tak debatu. Následně vyvolává hlasovaní o hlasování, které prošlo.

11:40 Slovensko ve velice emotivním projevu shrnulo důvodu odporu k návrhu. Tvrdí, že by Slováci museli vytrhávat kořínky ze země, protože by je koupě kotle přivedla na mizinu.

11:33 Nizozemský předkladatel si nepřeje dlouhou rozpravu o návrhu, prý se nejedná o nic kontroverzního. Následně Bulharsko tvrdí, že důchodci nemají peníze na koupi ekologičtějších ale dražších kotlů.

11:28 Návrh nebyl přijat. (18:16:3) Dalším bodem agendy je regulace kotlů z výboru ENVI. Návrh se zavazuje k daňovým úlevám pro lidi, jež si ekologičtější kotle zakoupí. Zároveň uvádí povinnost přechodu na ekologičtější kotle do roku 2024.

11:24 Hlasování o hlasování prošlo a předsedající vyzývá své “počítačky”, aby se připravily na hromadné hlasovaní.

11:22 Odpůrce návrhu Anglie žádá, aby Polsko vyvolalo hlasování o hlasování k zavedení tohoto návrhu. Polsko si však vyvolání ponechá na svůj řádný projev. Německo vysvětluje zástupcům členských zemí základy fungování PESCO, protože podle jeho názoru nejsou dostatečně vzděláni, a vyvolává hlasování.

11:13 Belgie tvrdí, že bychom vznikem společné armády byli o krok blíž k federaci. PESCO je podle ní zbytečné. Polsko upozorňuje, že se nejedná o sjednocení armád, ale o bližší spolupráci. Doporučuje delegátovi, aby se vzdělal ohledně organizace PESCO.

11:06 Slovensko prohlašuje, že pro obranu své země nepotřebuje posílat peníze nikam jinam do nadnárodních společností. Už má dělostřelectvo a je údajně schopno vytvořit i pěchotu.

10:55 „Reakční čas v případě konfliktu se nezkrátí, protože PESCO není armáda,” tvrdí Spojené království

10:53 Nizozemsko vyzývá ke kompromisu a oznamuje podporu návrhu z jeho strany.

10:43 Návrh je podle skupina “prošpikovaný jako špatnostmi jako maso na svíčkovou”. Státy by tím ztratily suverenitu, vede k federalizaci a centralizace, která by vedla k utlačování menších států. Polsko Slovensko ubezpečuje, že k federalizaci nedojde a že už je v projektech organizace PESCO.

10:41 Prvním bodem dnešní agendy je návrh společné armádě podporující organizaci PESCO. Předkladatelem byla Polská republika.

10:06 Martin Haváček zahajuje zasedání. Avšak nejdříve se musí podepsat prezenční list. Haváček mezitím připomíná, že jako Evropská rada má právo veta v přijímání dokumentů.

9:57 Členové obou výboru pomalu přicházejí do Malého sálu v Měšťanské besedě. Čeká nás poslední jednání, tentokrát na plénu.

Pátek

18:27 ENVI Pozměňovací návrh i dokument hlasováním přijat.

18:26 ENVI Haváček se brání přerušování svých řečí technickými poznámkami s argumentem, že nemluví k tématu. Předsedající však na toto nepřistupuju.

18:19 ENVI Rakousko se brání porušování lidských práv.

18:15 ENVI Delegát Nizozemska představuje svůj pozměňovací návrh na nahrazení deficitu ve státní kase penězi vybranými od zemí SS za lokální zrušení feminismu.

18:08 ENVI Tomáš Vajnar říká, že: „toto byly nejdelší dvě minuty v jeho životě.“

18:05 ENVI Martin Haváček se uchyluje ke čtení lidí deportovaných na Sibiř, je přerušen delegátem Dánska, který ho informuje, že byl deportován do Grónska. Haváček přesto pokračuje, ostatní delegáti mají podezřele velký počet technických poznámek.

18:04 ENVI Martin Haváček školí Tomáše Vajnara v jednacím řádu, z otevřených dveří se ze záhadného důvodu ozývá zpěv. Neobvyklá situace je vyřešena zavřením dveří.

18:02 ENVI Martin Haváček cítí „fyzickou bolest“ kvůli hlasitosti mikrofonů.

18:01 ENVI V sále probíhá poměrně bouřlivá debata, delegát Německa se snaží uzurpovat slovo.

17:59 SEDE Ve výboru bylo odhlasováno přijetí návrhu Velké Británie o vzniku nového státu. Všechny členské státy EU přejdou do Spojených států maskulinistických (SSM), v jehož čele bude Rada moudrých mužů. Do ní budou voleni pouze muži, kteří překročili věk 16 let, a neodvolatelným předsedou je Samuel Kubec. Úřední jazykem je “řeč mužského těla” a hlavním městem Mannheim (Mužský domov). Tzv. mužskou ikonou je Alex Fajstaver a hymnou je píseň “Mann Gegem Mann”.

17:55 ENVI Návrhem delegáta Nizozemska se Haváčkovi nabízí možnost volby mezi Grónskem a Sibiří. Hlaváček se rozhodl nereagovat.

17:54 ENVI Delegát Belgie navrhuje vyhoštění Haváčka na Sibiř. Haváček říká, že delegát hrající při jednání šachy nemá právo vznášet vážné návrhy.

17:50 ENVI Martin Haváček nabízí svou podporu za „nepatrný ústupek“, totiž změnění slova ženské za slovo mužské v návrhu dokumentu. Považuje mužské pohlaví za „něžnější a slabší“ a uvádí příklad svého vytlačení z kuchyňky ženou.

17:50 SEDE Nizozemský delegát si vyprošuje oslovení slaboch. Slovenský zástupce opětuje oslovení slaboch a tvrdí, že ho zvolili stejní slaboši jako on.

17:49 ENVI Delegát Portugalska se brání svému označení „ovečky“.

17:45 ENVI Nejmenovaný člen představenstva známý svými urážlivými poznámkami na účet novinářů se snaží skrýt za pozici delegáta Řecka.

17:43 SEDE Británie svým návrhem reaguje na výbor ENVI, jež vytvořil feministický stát. Reakcí je založení maskulinního státu.

17:40 ENVI Super-bůh přichází s konceptem „výpalného“.

17:35 ENVI Opačný názor zastává delegát Rakousku, vyjadřuje úmysl se při hlasování zdržet a předsedajícího nazývá „zaujatým“.

17:31 ENVI Delegát Nizozemska návrh podporuje. Dokonce i delegát Belgie návrh díky osobě super-boha podporuje, tento názor sdílí i delegát Portugalska.

17:31 SEDE Maďarský návrh nebyl přijat a bod agendy se ruší. Slovenský delegát navrhl nový bod a to změnu fungování EU.

17:30 ENVI Super-bůh Martin Chmela jako delegát Irska předkládá návrh na zproštění žen o daň z příjmu, žádá, aby byly tímto způsobem odčiněny křivdy minulosti, které se lidstvo dopustilo na ženách, například upíráním jim nesvobody oproti mužům.

17:20 SEDE Maďarsko překládá návrh, aby se 2% rozpočtu každého členského státu posílala na osídlení Marsu.

17:19 ENVI Bod číslo 6 o vedoucí úloze křesťanství byl odstraněn. Celý dokument je eventuálně zamítnut.

17:16 SEDE Bulharsko vyjádřilo podporu polské straně za podmínky, že si její premiér bude moct na Marsu postavit chatu. Polsko by povolilo stavbu při splnění daných požadavků.

17:14 ENVI Některé státy v čele s Rakouskem usilují o nastolení demokracie. Jejich oponenti v čele s Nizozemskem chtějí tyto státy vyloučit.

17:12 ENVI Návrh je změněn na „Svobodnou Sibiř“.

17:06 ENVI Po poměrně vyhrocené debatě delegát Nizozemska navrhuje vyhoštění navrhovatelů na Sibiř pro jejich víru v křesťanství namísto feminismu.

16:49 SEDE Kypr navrhuje, že zda li se chceme přiblížit k Bohu, nemusíme zahajovat výpravy do vesmíru, ale obnovíme křížové výpravy. Rakousko nechce hledat “planety s kameny” ale “planety s Bohy”, chce hledat Nebe.

16:47 SEDE Anglie navrhlo zrušení bodu agendy o vesmírné kolonizací. Ten byl však zamítnut a následně delegát odešel ze sálu. Předsedající odchod okomentovala: „Brexit?”

16:46 ENVI Delegát Nizozemska návrh hodnotí jako zbytečný a neslučitelný s existencí SSF.

16:43 ENVI Po kuloárním jednání je přednesen návrh nazvaný „Aliance Svobodná Evropa“. Jedná se především o myšlenku ukotvení demokratických principů, křesťanských principů, základních lidských práv a svob.

16:33 SEDE Slovensko apeluje na vznik mírových dohod a slibuje přetvoření nehostinného Marsu na krásnou zemi. Oznamuje vznik Vesmírné gardy Zuzany Čaputové, jejíž logo nám delegát zaslal do redakce.

 

16:30 SEDE Maďarsko označuje za boje o Mars ve vesmíru za zbytečné, můžou se “poprat” už na Zemi. Následně vyzývá delegáty, “aby to vyřešili teď uprostřed jednacího sálu”. Poté označuje “tady” (Pikovo sál v Plzeňské radnici) za polské území.

16:27 SEDE Nizozemsko zmiňuje existenci ESA – Evropský kosmický program. Přeji si jednotné osidlování vesmíru.

16:25 SEDE Slovensko tvrdí, že má už ve vesmíru kříž. Slovinsko chce ptá, jak Slováci kříž do vesmíru dostali. Delegát odmítl odpovídat.

16:23 ENVI Pozměňovací návrh i celý návrh byly hlasováním přijaty.

16:20 SEDE Anglie označuje “cestu k Bohu” za utopickou představu. Žádá, aby se delegáti drželi merita věci.

16:14 SEDE Slovenský delegát vyjadřuje čest, jež vesmíru Slovensku dalo, že může poznat jeho kulturu. Zároveň mluví o cestě do vesmíru jako o cestě k Bohu.

16:09 SEDE Finsko se britského delegáta optalo, zda nechce taky svojí planetu. Británie reagovala, že splnění dětských snů ji nepřipadá tak důležité.

16:06 SEDE Británie se snaží o negaci prošlého návrhu a podotýká, že jsou důležitější věci.

16:05 SEDE Návrh debaty o militarizaci vesmíru prošel a přesouváme se k projevům na daný bod.

15:59 SEDE Polsko navrhuje debatu o militarizaci vesmíru. Slovensko nápad plno podporuje a avizuje zabrání Marsu Slovenskem.

15:55 ENVI Mluví se o rozdílu mezi pohlavím a genderem. Delegát Belgie namítá, že jde o shodnou věc, odmítá existenci třetího pohlaví. To je vyvráceno, od roku 2013 se dá do dokladů zapsat třetí pohlaví x.

15:53 SEDE Zasedání obnoveno a slovenský delegát navrhuje další bod agendy debatu o fake news. Delegát chce podpořit návrh Slovenska a důvod uvedl, že se s delegátem rád hádá.

15:43 ENVI Jednání bylo obnoveno, diskutuje se o návrhu předloženém delegátkou Velké Británie cílícím na sjednocení mezd a platů na stejných pozicích. Mzdy a platy by musely být na shodných pozicích shodně vysoké bez ohledu na pohlaví, rasu, sexualitu a národnost. Za porušení toto nařízení by byl zaměstnavatel sankciován.

15:25 SEDE Po zahájení kuloárního jednání začala bitka mezi zástupce Dánska a delegátem Polska. Agresivní předsedající dále v konfliktu pokračoval s delegátek Maďarska.

15:20 SEDE Delegáti hlasovali ohledně lucemburského návrhu. Ten však neprošel, protože nebyly splněny 2/3 hlasů. (12:7:5)

15:12 ENVI Prvním krokem absolutního vládce Martina Chmely je opětovný zákaz konzumace nápojů v jednací síni. Na žádost delegáta Nizozemí byla puštěna hymna SSF „Female Is the Future.“

15:10 SEDE Slovenský delegát nečekaně začal mluvit o jeho zapálení v boji proti fake news. „Kdo lže, ten krade a ten půjde do Pekla. Ale my mu musíme udělat Peklo už na Zemi!”

15:10 ENVI Dokument byl hlasováním přijat. Prvním krokem absolutního vládce Martina Chmely je opětovný zákaz konzumace nápojů v jednací síni. Přechází se do kuloárního jednání. Puštěna je hymna

15:07 ENVI Pozměňovací návrh byl přijat. Delegát Nizozemí představuje návrh na novou měnu USF, kterou by se stal „Feministický Chmel“. Ihned vyvolává hlasování o přijetí tohoto návrhu. I tento pozměňovací návrh je přijat.

14:59 ENVI Chmela osvětluje demokratické hodnoty. Argumentuje tím, že tu dva dny dělal v předsednictvu, a tak prosí o důvěru.

14:58 ENVI Německo dodává, že garantem demokratických hodnot je Chmela a to je dle něj odpověď na všechny otázky.

14:56 ENVI Odpovídá Nizozemí a ve svém projevu říká, že jejich vůdce není ani bůh ani vládce, ale je to super-bůh.

14:55 ENVI Rakousko se táže Martina Chmely, jakým způsobem chce demokratické hodnoty garantovat a navrhuje kuloární jednání.

14:55 ENVI Nizozemsko navrhuje zavést jinou měnu, jejíž název je „feministický chmel“.

14:54 ENVI Rumunsko se táže Chmely, jestli zůstane stejná měna – tzn. euro či budou koruny či vytvoří jinou měnu.

14:51 ENVI Nizozemí říká, že vyškrtnutí vlastně znamená, že nikdo výbor SEDE nepotřebuje.

14:50 ENVI Chmela předstupuje a představuje návrh. Garantuje všem státům demokratické hodnoty a vyškrtává kontroverzní bod.

14:41 ENVI Po hromadném focení se pokračuje v jednání. Řeší se otázka, zda má EPMD hájit demokracii. Může EPMD udělit Martinu Chmelovi absolutní moc? Dle slov samotného Chmela je toto rozhodnutí čistě v rukou předsedající.

14:21 ENVI Kuloární jednání je zahájeno.

14:20 ENVI Hlasuje se o zaniknutí pořadníku řečníků. Pořadník zaniká.

14:19 ENVI Španělsko žádá o stáhnutí návrhu jednobožství. Belgie návrh bez problému stahuje.

14:18 ENVI Litva nad tím prý ještě neuvažovala a na sever nechce.

14:17 ENVI Chmela se ptá Litvy, zda by byla ochotná setrvat v SSF po odebrání bodu č. 4 – zavedení pouze jediného náboženství.

14:16 ENVI Belgie vyjadřuje plnou podporu Nizozemí ohledně vystěhování určitého státu na Sibiř.

14:15 ENVI Nizozemsko se ptá, zda jde odstěhovat celý stát na sever. Dodává, že křesťanství a islám je založeno na jednobožství, avšak o super-bohovi se nic nepíše.

14:14 ENVI Litva podporuje nevyjadřuje a chce se od SSF odtrhnout. Přijde jí nesmyslné, aby někdo uznával super-boha. Dodává, že se tam budou mít „fajně“.

14:13 ENVI Nizozemí nesouhlasí s tím, že jediné náboženství by měl být feminismus a přijde mu to jako diskriminace křesťanských a muslimských feministů.

14:11 ENVI Belgie předstupuje a dodává, že jediné povolené náboženství bude feminismus. Nazývá pana Chmelu císařpánem a opět zakončuje projev výrokem: „Ať žije Chmela!“

14:08 ENVI Hlasuje se o pozměňovacím návrhu. Návrh se schválen.

14:07 ENVI Belgie říká, že s Tureckem momentálně nikdo nepočítá.

14:07 ENVI Kypr souhlasí s Belgií, ale vadí mu Turecko. Nechce, aby se z Turecka stala skládka. Apeluje na všechny poslance, aby vymysleli, co se s Tureckem bude dít.

14:06 ENVI Belgie navrhuje národní hymnu „The future is female“ a projev zakončuje „Ať žije Chmela!“

14:06 ENVI Martin Chmela garantuje Rakousku, že stát Rakousko bude součástí SSF a že v celé zemi Rakouska bude hájit demokratické zájmy.

14:05 ENVI Portugalsko se vyjadřuje, že nejde o odsunutí, ale o rekreační pobyt.

14:04 ENVI Rakousko rozhořčeně křičí.

14:03 ENVI Německo si stěžuje, že mu Nizozemí ukradlo nápad. Dodává, že stát jde rozhodně vytvořit za 10 minut a vyjadřuje se k tomu, že zde není demokracie. „Ještě tak 5 minut bude,“ dodává na závěr.

14:01 ENVI Nizozemí reaguje a označuje se za pravou ruku super-boha Martina Chmely. Prohlašuje, že delegát Rakouska bude hned po odsouhlasení tohoto návrhu odsunut na Sibiř.

13:59 ENVI Rakousko odmítá odsouvání odpůrců na Sibiř a dodává, že mnoho lidí odsuzuje delegáta Slovenska za jeho názory, avšak návrh SSF mu přijde jako dobrý nápad.

13:58 ENVI Dánsko oznamuje vlastní suverenitu a opěvuje SSF. Prosí o promítnutí vlajky SSF pro SEDE a žádá o vyjádření podpory tleskáním.

13:57 ENVI Německo je rádo, že Turecko už není a vyjadřuje podporu Kyperskému státu. Je rád, že SSF budou prosperovat pod křídly Martina Chmely.

13:56 ENVI Kypr upozorňuje, že Turecko už není a dodává, že je to Kyperský stát.

13:55 ENVI Nizozemí se vyjadřuje k Sibiřsko-Turecké situaci. Vyjadřuje obrovskou podporu SSF.

13:54 ENVI Belgie upozorňuje, že do návrhu nebyl zapracován návrh, že by jediné povolené náboženství byl feminismus.

13:53 ENVI Delegátka Rumunska dodává, že Švýcarsko bude poněkud zmatené a je ráda za vznik Spojených států feministických.

13:52 ENVI Belgie navrhuje vyhnat odpůrce i Turky na Sibiř.

13:49 ENVI Kypr žádá předsednictvo, aby se přešlo do podrobné rozpravy. Dozvěděl se od SEDE, že získal část území Turecka. Chce vyhnat Turky na Sibiř.

13:48 ENVI Delegát Belgie představuje Spojené státy feministické a následně ukazuje růžovou mapu s ženským symbolem. Dodává, že všichni odpůrci tohoto režimu budou vystěhování na Sibiř.

13:40 SEDE Lucembursko předkládá návrh, ve kterém chce rozšířit povědomí o 5G sítích. Chce, aby zakázka byla předána firmě, která nebude narušovat licenci a nebude ohrožovat státy ani sebe sama. Také apeluje na firmu, aby udrželi informace v bezpečí a zachovala soukromí uživatelů a aby byl ochrana soukromí legislativně ošetřeno. Navrhuje jednotnou mezinárodní 5G síť a zavazuje se financování tohoto projektu. Polskem byl návrh označen za prázdný.

13:36 SEDE Poté co zástupce Dánska opravil předsedajícího v interpretaci Dánska, mu předsedající ukázal zdvižený prostředníček.

13:35 SEDE Maďarsko chce čínskou síť koupit a poté použít, což je stále porušení licence.

13:31 SEDE Maďarko tvrdí, když budeme mít čínskou síť, tak Číňané zmáčknou tlačítko a síť nebude. Následně je ono tlačítko nazváno metaforou. Bulharsko maďarského delegáta označuje za paranoiou nemocného člověka.

13:25 SEDE Dánsko se ptá, zda li je zboží na čínské e-shopech levnější. Hned si odpovídá a podotýká, že výroba je vždy levnější. „Jestli chcete používat více peněz daňových poplatníků na produkt jen kvůli vlajce a nápisu ,Made in EU’, tak budiž.”

13:20 SEDE Maďar nazývá špionáž pouze inspirováním se, ne kradením. Tvrdí, že zda li země používá rozvědku, máme právo ji též použít proti ní. Predikuje, že Číná bude v roce 2040 nejsilnější zemí.

13:19 SEDE Slovenský delegát při projevech sluchátky naznačuje oběšení.

13:16 SEDE Slovenský zástupce: „Vy jste komunista, pane delegáte. Nejdřív federace, pak státní firmy a špionáže. Já jsem vás prokoukl, kolego, vy jste komunista,” reaguje na maďarského delegáta. Británie odmítá kradení patentu. Bulharsko též odsuzuje špionáž.

13:10 SEDE Nizozemí navrhuje dát zakázku americkému Starlinku Elona Muska. Naopak Maďarsko se tomuto straní Americe. Tvrdí, že Evropa byla v 20. století upozaděna. „Udělejme 21. století století evropské!” Opakuje nápad o špionáži a okopírování čínského produktu.

13:05 SEDE Maďarský delegát navrhuje špionáž čínských firem, aby Evropa odkoukala vytvoření 5G sítě.

13:00 SEDE Po úvodním slově ohledně 5G sítí Británie nechce, aby sítě byli pod okem Číny. Nizozemsko chce vytvořit svojí vlastní evropskou síť. Polsko prosazuje ukončení spolupráce ministerstev a vlád s firmou Huawei. Podle slovenského delegáta bychom spoluprací s Huawei napomáhali čínské totalitě. Zakázku nechci ani dát státním firmám členských států. Avšak nepřichází s návrhem, jak problém vyřešit.

12:50 SEDE Další bodem je kyberbezpečnost. Polsko navrhuje probrat 5G sítě.

12:45 SEDE „Oni tomu nerozumí,” vyjadřuje se předsedající k výboru ENVI. Slovensko dodalo: „Jsou to zelený hlavy!”.

12:40 SEDE Po krátkém hlasování se bod agendy válečného konfliktu ruší (14:5:5).

12:34 SEDE „Tak já jsem vytřel schody, takže můžeme začít,” oznamuje předsedající po vytření kafe, které vylil neznámý člen výboru.

12:04 ENVI Pro delegáta Dánska je návrh naprosto „nemyslitelný“, vládne mu žena a delegát Belgie je nedůvěryhodný. Parlament v reakci na emocionální projev tleská. Delegát Nizozemska navrhuje věnovat feministům jiné území.

12:02 ENVI Delegát Belgie předkládá pozměňovací návrh, který by feministům přisoudil vlastní území a stát. Navrhuje proto vyhnání obyvatel Dánského císařství a věnování území feministům. Dánský alkohol se poté bude distribuovat mezi členské státy.

12:01 ENVI Pozměňovací návrh je přijat

11:57 ENVI Chmela informuje parlament o již proběhlé schůzce s dalajlámou a plánovém setkání s papežem.

11:54 ENVIFeminismus bude organizace se všemi rysy náboženství a jeho struktura bude vypracována.“ Slova možného „super-boha“ Martina Chmely.

11:52 ENVI Delegát Nizozemska vyjadřuje názor, že všichni, kdo tento návrh nepodpoří „zradí Martina Chmelu i všechny civilizace“.

10:38 ENVI Kuloární jednání v délce 10 minut je zahájeno.

10:37 ENVI Delegáti hlasují o přijetí dokumentu „Zákaz genderových kvót.“ Dokument přijat nebyl.

10:35 ENVI Delegát z Belgie „Upřednostňování žen před muži je sexismus.“

10:34 ENVI Delegát z Belgie oponuje tím, že tyto výroky jsou feministické a že nejhorší, co se teď může stát ve společnosti, že jste bílý heterosexuální muž.

10:33 ENVI Delegátku ze Španělska by zajímalo, jak se muži nechávají terorizovat od žen. Představuje také jednotlivá data pro země EU o zaměstnanosti žen na vedoucích pozicích.

10:30 ENVI Delegát Belgie reaguje na proslov Německa: „Stále se pokoušíme o nějaké zvýhodňování jedné nebo druhé menšiny. Pokud zakážeme genderové kvóty, stále tu bude někdo, kdo to respektovat nebude.“

10:28 SEDE Byl přednesen nový pozměňovací návrh, který upravuje územní rozdělení. Avšak moc členů výboru toto rozdělení nechopilo, zejména Polsko, Německo a novinář.

10:27 ENVI Delegát Německa potýká: „Pokud dáme ženám prostor prosadit se a dáme jim možnosti, budeme se cítit dobře. Je to správně i pro společnost. Tenhle problém tady reálně existuje. Jen 16 % žen je ve vedení společnosti a ženy mají o 20 % menší pravděpodobnost, že povedou nějakou společnost. Předsudky existují i vůči jejich vzhledu.“

10:26 ENVI Delegát Nizozemska podotýká, že kvóty nezavádějí, ale ani nezakazují

10:25 ENVI Delegát Dánska zpochybňuje řeč Belgie. Říká, že genderové kvóty jsou potřeba.

10:24 SEDE Maďarsko v pozměňovacím návrhu slibuje vznik Dánského císařství.

10:23 ENVI Delegát Belgie argumentuje tím, že procento genderové nerovnosti je v Evropě mnohem větší než v USA.

10:22 ENVI Delegát Nizozemska navrhuje hlasování o hlasování o návrhu, všechny pro návrh nazývá „sexisty, kterým není pomoci“. Nepochybuje o správnosti odmítnutí tohoto návrhu. Debata se vyostřuje.

10:21 ENVI Delegát Portugalska znovu zdůrazňuje, že tento zákaz na úrovni EU je nemístný a zbytečně omezující.

10:17 ENVI Delegát Belgie si stále stojí na svém, pozitivní diskriminace je podle něj stále diskriminace. Domnívá se, že zavedení kvót by bylo důkazem domněnky neschopnosti žen. Delegát Dánska mu oponuje, vzápětí se přidává i delegát Nizozemska.

10:17 SEDE Slovensko využívá zradu Maďarska vůči Rakousku jako důkaz amorálnosti Maďarska. Buď je schizofrenní nebo hloupé a nebo amorální uskupení špatných lidí. Maďarsko se nechová čestě! Garanti, stáhněte garanci a zničme Maďarsko!”

10:13 ENVI Hlavní část debaty se jako obvykle odehrává mezi delegátem Belgie a mu oponujícímu delegátovi Nizozemska. Delegát Nizozemska rázně odmítá, že by ženy měly stejné příležitosti jako muži. Dostává se mu potlesku. Další delegáti mu vyjadřují podporu.

10:09 SEDE Zástupce Ruské federace se negativě vyjadřuje k okupaci Kypru. Nabízí Polsku pomocnou ruku jako ruku 1939. Zmiňuje utlačování ruských menšin v pobaltských státech. Chce uspokojit svého cara, svého imperátora a žádá o nedotknutelnost Turecko. Jako klasický Rus, zástupce ignoruje jakákoli pravidla rozpravy, např. čas projevu, reakce delegátů a další body jednacího řádu.

10:08 SEDE Předsedající obnovil jednání po kuloárním jednání, při kterém delegáti hledali garanty svých návrhů. Přesedající oznamuje čerstvou zprávu – Maďarsko napadlo i jeho spojence Rakousko.

10:08 ENVI Delegát Belgie zachází až ke zpochybnění faktu, že ženy a muži nemají shodné příležitosti.

10:03 ENVI Debata se soustředí na přínosnost genderových kvót, konkrétní příklady i otázku, zda má toto být řešeno na evropské úrovni.

9:55 ENVI Delegát Belgie navrhuje zakázat genderové kvóty na celém území EU. Delegát Nizozemska toto odmítá, případná implementace pozitivní diskriminace by dle něj mělo být řešeno na národní úrovni.

9:54 ENVI Návrh na kuloární jednání a apel na předkládání návrhů k tématu jsou vysloveny delegátem Německa.

9:52 ENVI Pozměňovací návrh i celý návrh dokument byl přijat.

9:48 ENVI Kuloární jednání je ukončeno. Delegát Nizozemska žádá nahrazení kraťas „kalhotami s vizuálními vlastnostmi tradičních kalhot s termálními funkcemi pro letní teploty“. Hlavním argumentem je zachování formálního vzezření a tradice.

9:44 SEDE Slovenský delegát podotýká absurdní osočování Slovenska ze strany Maďarska, že nedodržuje mezinárodní závazky, i když samo je porušilo. Vyzývá všechny státy garantující maďarský návrh, aby se zamyslelo nad svými činy.

9:40 SEDE Polsko: „Tvorba impérií nikdy neudrželo mír a demokracii!”

9:38 ENVI Mluví se o vhodném druhu ponožek ke kraťasům. Dlouhé či kotníčkové? Někteří delegáti stěží skrývají smích. Padají argumenty k etiketě i módních zvycích žen v 18. století. Závěr není jednoznačný.

9:36 SEDE Malta, Německo, Finsko uvedlo, že nikdy nezaručilo garanci maďarského návrhu. Takto vypadá maďarská diplomacie. Slovinsko obviňuje Maďarsko za mocenské manýry, žádná ochrana demokracie.

9:36 ENVI Zapracování pozměňovacího návrhu o implementaci opatření na soukromých i stáních školách bylo hlasováním schváleno.

9:34 ENVI Je apelováno na urychlené projednání dokumentu a přesunout se k projednávání dalších návrhů, které se budou blíže dotýkat problematiky genderové nerovnosti.

9:33 SEDE Slovensko komentuje činy států za imperialistické a přirovnal diplomatická jednání k deskové hře Monopoly. „Není to obrana demokracie, ale pouze imperialismu,” komentuje návrh Slovensko a tvrdí, že si Maďaři léčí své komplexy.

9:31 ENVI Delegát Nizozemska navrhuje místo povolení šortek jako součásti uniformy, používat k výrobě kalhot velmi vzdušnou látku, čímž by byla zachována formálnost.

9:30 ENVI Nařízení by se týkalo státních i soukromých škol.

9:30 SEDE Maďarsko předkládá svůj návrh ke vytvoření nových evropských mocností a boj proti fašismu. Návrh je ve znění:

1.Kooperace za účelem poražení fašismu na území Slovenska
2. Vznik velkých nových říší jak následují
A) Nová Osmanská Říše – Kypr v čele a Turecko
B)Rakousko-Uhersko – Rakousko, Maďarsko, ⅓ Polska, Nizozemsko

C)Říše římská – Italie, ⅓ Francie, část Řecka

D)UK – starý UK, ⅓ Francie, ½ Španělska

3. Zachování suverenity a obnova starých státu jako

Rumunsko, Československo, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko,

4. Francie ztrácí 2/3 svého území a nechává si Paříž

5. Tyto nové formace budou žít v míru a bez fašismu

Nové evropské mocnosti

9:27 SEDE Česká republika předkládá návrh, ve kterém se zavazuje ke obnově Československé federativní republiky a k dohlídnutí nad klerofašistickými náladami Slovaků.

9:27 ENVI Delegáti vyjadřují pochybnost, zda tento návrh přímo souvisí s genderovou nerovností.

9:25 SEDE Členové výboru chtějí konflikt vyřešit diplomatickou cestou. „My se nenecháme uplatit žádným územím jako muž, jako žena, jako syn, jako dcera! My neustoupíme,” zaznělo v emotivní řeči.

9:23 ENVI Delegátka Rumunska představuje svůj návrh adresující genderovou nerovnost. Navrhuje, aby mužům bylo při venkovní teplotě nad 25 °C dovoleno nosit jako součást školní uniformy krátké kalhoty. Delegát Belgie se ptá, na kterých školách tato pravidla platí. Odpovědí jsou mu například britské či některé soukromé české školy.

9:22 ENVI Přidání bodu agendy nebylo hlasováním schváleno.

9:21 SEDE Německo chce udržet demokratické principy v EU i za podmínky vzniku Rakousko-Uherska. Malta vyjádřila svojí neutralitu, pouze v případě války bude nucena vybrat si stranu.

9:15 SEDE Předsedající zahajuje schůzi a zaznamenává prezenci.

9:19 ENVI Je zahájen jednací den v obecné rozpravě, delegát Nizozemska přednáší řádný projev, navrhuje přidat čtvrtý bod agendy, a to řešení krize na Slovensku.

8:50 SEDE Členové výboru jsou již posilněni snídaní a čekáme na jejich příchod do jednacího sálu.


Čtvrtek

17:59 ENVI Návrh přijat, jednání ukončena

Nepřítomnost reportéra v síti z důvodu tiskové konference

17:33 ENVI Delegáti ze SEDE byli znovu vykázáni ze sálu pro vypínání mikrofonů jejich kolegů.

17:28 ENVI V sále panuje bouřlivější atmosféra kvůli problémům s mikrofonem při řeči delegáta Nizozemska.

17:24 ENVI Po ukončení kuloárního jednání následuje obecná rozprava o povinnostech a právech zaměstnavatele, podle nového návrhu by byl zaměstnavatel povinen uchazeči zajistit bezplatnou zdravotní prohlídku, jedinou informaci, kterou je lékař oprávněn sdílet se zaměstnavatelem by byla způsobilost či nezpůsobilost uchazeče k výkonu povolání.

17:22 SEDE Jednání bylo pro dnešek ukončeno a následuje tiskovka.

17:21 SEDE Polsko slibuje vytlačení maďarských ozbrojených sil ze slovenského území za předání arcibiskupa Polákům. „Polsko je mnohem křesťanštější než vy. My ho potřebujeme víc,” tvrdí Polsko

17:00 SEDE Maďarský delegát jde na grilování. Maďarsko potvrzuje, že napadení bylo nutno. Bulharsko nabízí pomoc a navrhuje vznik říše.

Česká republika se ptá, zda li tuto “přátelskou pomoc” poskytne i ostatním národům.
Maďarsko reaguje, že zda li bude potřeba tak svá spřátelená vojska pošle.

Maďarsko neočekává reakci NATO a označuje ji za bezzubou a neschopnou reakci. Predikuje válku v plné míře.

Tvrdí, že spolu s migranty se pomstí fašistům, kteří je chtěli postřílet. Věří v podporu další armád v boji proti slovenskému klerofašismu.

Zástupce státu, který právě napadl sousední zemi, se přesvědčen o možném míru v EU. Stačí vymýtit fašismus.

Německo se ptá, co mu může Maďarsko nabídnout, ale nic nenabídl. Pouze zmínil historickou minulost z doby Rakousko-Uherska.

Polský delegát obvinil, že z V4 V2. Maďarsko mu nabízí okamžité společenství. „Nebo bych tě mohl hned dobít,” reaguje Polsko.

Rumunsko pokládá otázku ohledně přátelské návštěvy Maďarů i k nim. V případě nastolení fašismu v Bulharsku ano, reaguje Maďar.

Se Slovenskem se údajně nedalo jednat a intervence byla jediná možnost.

Maďar popírá možnost vrácení arcibiskupa slovenským rukou a zmiňuje plán ho dosadit do funkce arcibiskupa nového impéria, které budují.

Anglie oznamuje blížící se jadernou hlavici na maďarské území!

Malta chce znát další kroky v případě jaderné války. Maďar shazuje důležitost Slovenska a popírá jadernou válku

16:57 SEDE Slovensko doufá, že jim Maďaři vrátí arcibiskupa, protože ovládat klerofašistický stát bez arcibiskupa jde těžko. Vyměnil bych polovinu Bratislavy za onoho církevního hodnostáře

16:55 SEDE Maďar vysvětluje, že napadení byla pomoc a zda li budou Slováci agresivní, využije jejich dělostřelectvo proti nim. Nizozemí navrhuje zcela zničit slovenský stát

16:53 SEDE Slovensko reaguje a označuje Nizozemce též za opice a apeluje na Německo, že obnoví jejich spolupráci z doby Slovenského štátu.

16:52 SEDE „Slovensko se rozpadá samo, za to nemůže Maďarsko!„ P tvrdí nizozemský delegát a podporuje Maďarsko

16:51 SEDE Velká Británie navrhuje pozastavit členství Maďarska v EU.

16:49 SEDE Slovensko slibuje odpalování Budapeště jejich dělostřelectvem a srovná jí se zemí. „Maďarské opice nám obsadili naši zemi,” zvolal slovenský delegát, „Vytáhneme z hor!”

16:48 SEDE Maďarsko se vyjádřilo: „Rohodli jsme se my, Maďařané, pomoct našim utlačeným Maďarů!”

16:45 SEDE Předsedající přišel do sálu zvolal: „Maďarsko napadlo Slovensko! Obsadilo Bratislavu, Levici i Nitru.”

16:30 ENVI Kuloární jednání.

16:22 ENVI Po diskuzi nad tímto bodem je navrženo několik možných pozměňovacích návrhů, které by zaměstnavatelům přiznala právo znát zdravotní stav uchazečů.

16:18 SEDE V sále se dál řeší, zda mělo Rumunsko hlasovat nebo ne. Jediný stát, který je proti, je stále Velká Británie.

16:16 ENVI Vznesení námitky proti omezení práva zaměstnavatele vyptávat se na zdravotní stav uchazeče vyvolává potlesk ostatních delegátů. Jako příklad poslouží epilepsie.

16:07 SEDE Spojené království překladá faktickou poznámku. Rumunsko totiž hlasovalo pro návrh, ve kterém stojí, že země Schengenského prostoru budou přijímat uprchlíky. Ale Rumunsko mezi těmito zeměmi není. Spojené království to označuje za pokrytecké chování. Polsko se poté ptá: „Co je vám do toho? Co je vám do toho, co dělá Rumunsko?”

16:05 SEDE Výbor provokuje předsedajícího potleskem, předsedající totiž trpí migrénou.

16:02 ENVI Delegát z Belgie představuje obsáhlý návrh antidiskriminační legislativy se zaměřením na pracovní pohovor.

16:00 SEDE Po delší kuloárním jednání se členové vrátili do sálu. Kypr oznamuje pozměňovací návrh, Slovensko apeluje na Kypr, aby se nechoval jako důležitý poražený.

15:55 ENVI Jednání je obnoveno, dokument č. 3 o poplatku za pohybu po městě byl přijat. Přechází se k jednání o třetím bodu agendy, kterým je diskriminace.

15:30 ENVI Kuloární jednání v délce 15 minut.

15:26 ENVI Upozornění předsedy SEVE na odpovědnost předsedy ENVI za tuto chybu vyvolává bouřlivou odezvu mezi delegáty. Předsedající ENVI vypovídá delegáty SEVE ze sálu. Při opakovaném hlasování byl návrh opět přijat.

15:24 ENVI Pro podezření z kupčení s hlasy je nutno hlasování opakovat.

15:22 ENVI Po stručné podrobné rozpravě je tento pozměněný návrh těsnou většinou přijat. Kontroverze vyvolal čtvrtý bod o jednotné procentuální daňové úlevě ve všech členských státech.

15:13 ENVI Kuloární jednání je ukončeno, členka předsednictva je oslovena jakožto „asistentka“. Andrea Krymláková toto pojmenování odmítá s tím, že „není asistentka, ačkoliv nosí kafe.“ Vzápětí se jí zastává i předsedající. Delegátka Polska představuje pozměněnou verzi návrhu týkajícího se kotlů a vytápění domácností. Místo zákazu prodeje kotlů na pevná paliva, by se opatření zúžilo na kotle na fosilní paliva, povinný přechod na ekologičtější kotle by byli občané povinni uskutečnit do roku 2024, zavedení daňových úlev by byla jednotná u každého státu.

15:12 SEDE Polský návrh byl přijat! 13 pro návrh, 9 proti a 2 se zdrželi. Následoval potlesk.

15:02 SEDE Strany pro návrh ujal navrhovatel – polský zástupce. Objasňuje, že checkpointy, které pár členů výboru  pobouřili, budou pouze k humánním účelům. Protější stranu zastupuje kyperský vyslanec. Ten řeč založil na zdůrazněním chyby v jméně města a vysoký počet obyvatel ve městě Tripols, tudíž by prý nebylo možné checkpoint vybudovat. Nezazněl žádný silný argument.

15:01 ENVI Po krátké podrobné rozpravě je návrh přijat.Tím se vyčerpal bod agenty digitalizace zdravotnictví, hlasováním je ukončena rozprava nad touto problematiku. EPMD se bude opět zabývat předchozím bodem agenty, tedy globálním oteplováním. Následuje krátké kuloární jednání.

Po krátké podrobné rozpravě je návrh přijat.

14:59 SEDE Je zahájeno hlasování o hlasování polského návrhu. Prošlo a předsedající povolí hlasování, ale nejdříve vyzývá jednoho delegáta pro a jednoho proti, aby pronesli projev.

14:54 SEDE Delegáti žádají, aby se omezilo používání citově zabarvených výrazů. Zástupce Německa si mezi projevy osvěžuje historii své země a hledá fotku Adolfa Hitlera a Jozefa Tisa.

14:54 ENVI Kuloární jednání je ukončeno, delegátka Estonska souhlasí se stažením svého původního návrhu, delegát Rakouska představuje spojený návrh. Nový návrh by navíc spojoval aplikaci s webem, jehož tvorba byla EPMD přijata v předchozím návrhu. Aplikace by navíc propojovala země EU obsahovala více údajů, například číslo karty zdravotního pojištěnce, zdravotní stav pacienta nebo jeho osobní údaje.

14:48 SEDE Slovensko objasňuje svůj kontroverzní výrok. Myslel přirozenou smrt stářím nebo z důvodu nemocí. Prý interpretuje to, co čte a predikuje „vznik antislovenského lobby, do kterého se údajně přidá Maďarsko a i Německo, které rádo obsazuje cizí státy”.

14:47 ENVI Návrh bude spojen s podobným návrhem delegáta Rakouska. Začíná kuloární jednání v délce 2,5 minuty.

14:46 SEDE Spojené království se od výrazů z úst Slovenska distancuje a souhlasí pouze s názorem, že nechtějí uprchlíky v Schengenském prostoru.

14:42 SEDE Kypr rozpravu ve výboru přirovnává k hospodě.

14:41 ENVI Delegátka Estonska představuje svůj návrh na vytvoření aplikace eHealth. Tato aplikace by obsahovala přehled o preventivních vyšetřeních, alergie pacienta, seznamy léků, které pacienti mohou užívat vzhledem k alergiím, možnost rychlého objednání se k lékaři i ukládání nálezů, snímků z vyšetřeních.

14:41 ENVI Návrh o elektronizaci kartoték lékařů byl přijat.

14:40 SEDE Verbální bitka mezi Dánskem a Slovenskem pokračuje. Ze strany Slovenska zazněl dosti nesmyslný výrok „To nebudou jako koncentrační tábory, protože mi je nebudeme zabíjet, ale umřou sami.” Výbor se Slovensku vysmálo a odpor k výroku vyjadřují bušením do stolu.

14:37 ENVI Pozměňovací návrhy byly v hlasování přijaty.

14:35 SEDE Dánsko vyjmenovává jednotlivé články, která by Slovensko porušilo a čísly dokazuje, že v ČR je 120 tisíc slovenských obyvatel a vyzývá, aby si delegát nejdřív vyřešil slovenské imigranty na území České republiky.

14:31 ENVI Delegát Finska usnul. Na tuto skutečnost upozorňuje předsedající a vyvolává smích v síni.

14:29 SEDE Dánsko zmiňuje pouze jednotlivá slova jako OSN, Listina lidských práv a svobod, právo na život a další. Británie naopak tvrdí, že by Slovensko žádná lidská práva neporušilo.

14:27 ENVI Po přechodu do podrobné rozpravy navrhovatelé zodpovídají otázky delegátů týkající se zálohování dat, stanovení konkrétního data.

14:26 SEDE Zasedání po delší pauze pokračuje. Začíná Slovensko a využívá myšlenku checkpointu pro násilné držení uprchlíků a ptá se, kdo to zaplatí. Navrhuje politické neziskové organizace, jejichž kapitál údajně není malý.

14:24 ENVI Pozměňovací návrh je předložen delegátem České republiky, v tomto návrhu stanovuje konkrétní datum pro převedení informací, věnuje se zabezpečení systému a navrhuje evidenci veškeré medikace a indispozic pacientů i vedení systému ve všech úředních jazycích EU.

14:17 ENVI Je zahájena obecná rozprava o dokumentu elektronizaci kartoték lékařů. Delegát Nizozemska se ujímá slova, informuje o nepatrném pozměnění dokumentu, jeho návrhu na přechod do podrobné rozpravy je předsednictvem vyhověno. Mluví delegát Portugalska, vyjadřuje podporu návrhu, předsednictva se ujímá Andrea Krymláková.

14:14 SEDE Delegáti chtějí hlasovat o vyloučení delegáta, který zastupuje Belgie ve výboru ENVI

14:03 ENVI Poslanci si volí, jakou by si dali pizzu k večeři, jednání je obnoveno.

14:03 Upozorňuju, že Petr Molek schválně umístil jednorázový kelímek na talíř pro špinavé nádobí i přes skutečnost, že jsme byli už několikrát pokáráni organizátory.

13:56 SEDE Polsko předkládá návrh s garanty Spolková republika Německo, Nizozemské království, Rumunsko, Portugalská republika, Bulharská republika, Belgické království, Finská republika, Maďarská republika, Irsko, Lotyšská republika, Řecká republika, Slovinská republika ve znění:

1) přejmenování organizace “Frontex” na “Ochrana a obrana vnějších hranic Shengenského prostoru – tex“, 

2) zrušení organizace “Ochrana a obrana vnějších hranic Shengenského prostoru – tex“ a následné znovuvytvoření v podobě nového projektu v rámci organizace PESCO,

3) humanitární pomoc ve státech postižených válkou bude prohloubena a doplněna bližším vojenským dozorem oproti nynější situaci za pomoci již existujících projektů (“Vojenské schopnosti pro pomoc při katastrofách”), jež vejde v konkurz při další vlně projektů,

4) vytvoření nového projektu v rámci PESCO “Evropské centrální velitelství pro humanitární pomoc a místní rozvoj v kritických oblastech”, jež vejde v konkurz při další vlně projektů,

5) rozšíření projektu “Evropské lékařské velitelství” o ucházející se státy Bulharskou republiku a Portugalskou republiku, a zintenzivnění civilních operací v rámci tohoto projektu,

6) Portugalská republika se v tomto dokumentu zavazuje k přijetí potřebného počtu migrantů a jejich následné asimilaci, počty budou adekvátní stávající ekonomické situaci Portugalské republiky,

7) vytvoření “Checkpointů”(dále jen “CP”) (táborech určených k ošetření, základnímu ošacení a dalším nouzovým potřebám za účelem přípravy migranta k následné bezpečnější a humánnější cestě do Shengenského prostoru, nebo k odeslání zpět na cestu do původních zemí) na hlavních tranzitních trasách na Africkém kontinentu v bodech – Tuniskou města Tunis (CP ponese název “Loubram”) , Maroko v městěch Tetuán a Melila (CPy ponesou jména “Numou” a “Ladegoul”), Lýbie v městěch Tripoli a Benghazi (CPyponesou název “Geonktukstone” a “Heath”),

8) státy garantující tento dokument se zavazují o finančním a personálním zajištění těchto Checkpointů,

9) kriminální organizace profitující z nelegálního transitního převozu zmíněné již v jednání, budou nadále aktivně stíhány, a orgány stíhající tyto organizace budou plně podpořený projektem PESCOHARMSPRO”, která bude zároveň pomáhat při, popř. přijímání uprchlíků (které proběhne regulovaně, legálně a skrze povolení k pobytu, vízum apod.), nebo jejich humánnímu odmítnutí pomocí loďstva na kterém připluli,

10) každý CP bude zároveň malým přístavem pro pobřežní lodě zachytávající migranty již u pobřeží severní Afriky.


13:55 SEDE
 „Ty fakta a čísla nejsou potřeba stačí vám selský rozum,” zaznívá nečekaně z úst Slovenska.

13:50 SEDE Dánský delegát začíná hlasitý projev, označuje všechny “sraby” a předkládá, podle jeho slov, konečně fakta. Polský a německý jsou pobouřeni, protože své argumenty vždy mají podložené.

13:47 SEDE Pozměňovací návrh nebyl přijat. 13 proti, 10 pro a jeden delegát se zdržel.

13:44 SEDE Itálie říká, že její fašistická minulost nemá nic společného s její současnou politikou a požaduje hlasování o hlasování pozměňovacího návrhu. Hlasování o hlasování prošlo, bude se hlasovat.

13:30 SEDE Spojené království předkládá pozměňovací návrh k návrhu č. 3 ve znění zastavení migrace pouze z problémových oblastí a deportovat pouze neintegrované migranty. Definice “neintegrovaných” však nebyla objasněna.

13:12 SEDE Itálie se vyjadřuje a slibuje, že nenechá uprchlíky ukrást národní poklad jako se událo v Německu. Zároveň osočuje Slovensko za fašistické výroky. Reagující delegáti následně Itálii připomínají její minulost, konkrétně z 2. světové války.

13:08 SEDE Velká Británie ruší svůj garant u návrhu č. 1. Je tedy zrušen kvůli nedostatku garantů. Dánsko poté Slovensku připomíná Ženevské smlouvy a jejich porušování ze strany Slovenska.

13:04 SEDE Slovensko opět navrhuje střílení do uprchlických skupin. Navrhuje hlasování o hlasování návrhu č. 1. To proběhne, až přihlášení řečníci pronesou své projevy.

13:02 SEDE Rakousko tvrdí, že je Německo naivní. Migranti prý “dělají pouze bordel a podkopává to, co tady desítky let budujeme”.

12:58 SEDE Delegáti neřeší migrací, ale genetický původ Maďarů. K tématu se vrací Německo, jež oznamuje zvýšenou opatrnost před Slovenskem a vyjadřuje podporu Dánsku.

12:55 SEDE Maďarsko odbíhá od tématu a reaguje na Slovensko, mluví o připojení slovenského území k Maďarsku a označuje ho za “severní Maďarsko”.

12:50
SEDE Zahájeno hlasování o hlasování návrhu č. 1. Hlasování neprošlo.

12:39 SEDE Slovinsko podává návrh za podpory Belgie, Irska, Itálie, Francie, Bulharsko, Kypru a Nizozemska, který svůj návrh zrušil. Návrh chce zastavit přijímání uprchlíků, poskytne humanitární a finanční pomoc zemí. Zároveň chce deportovat již začleněné uprchlíky deportovat zpět do svých zemí

12:38 SEDE Zasedání je po přestávce na oběd obnoveno. 

12:19 ENVI Jednání je přerušeno pro pauzu na oběd.

12:09 ENVI Delegáti měli s návrhem několik problémů: možné lepší využití peněz a existenci obdobných webů i aplikací v jednotlivých členských státech. Dle názoru delegáta Německa se všechny tyto problémy podařilo dostatečně probrat a vyřešit. Jedná se o inovaci, do jejíž plošného zavedení se vyplatí investovat. Podporuje proto přijetí pozměňovacího návrhu i dokumentu. Pozměňovací návrh je v následném hlasování schválen.

12:08 ENVI Pozměňovací návrh pro vyjmutí tvorby aplikace z návrhu je prezentován delegátem Nizozemska, a to z důvodu, že příliš nesouvisí se zbytkem dokumentu.

11:59 ENVI Diskutuje se o minoritních problémech, které delegáti s návrhem mají.

11:48 ENVI Proti návrhu jsou vzneseny první námitky, konkrétně na neiniciativnost návrhu, jehož obdoby již na řadě míst existují či jsou právě vytvářeny.

11:45 ENVI Jednání je po přestávce obnoveno. V obecné rozpravě je delegátem Rakouska prezentován dokument o elektronizaci kartoték lékařů, tvorbu webu a později aplikace.

11:33 ENVI Delegát Nizozemska vystupuje s řádným projevem obhajujícím návrh e-karty. Přistupuje se k hlasování, dokument je přijat.

11:31 ENVI Je navržen pozměňovací návrh, který každému léku přisuzuje omezený časový či množstevní limit, po který lze lék užívat bez fyzické kontroly u lékaře. Návrh je přijat.

11:19 ENVI Jedná se o drobných kontroverzích návrhu, například možnosti zákonného zástupce využít tyto služby pro mladistvé pod 15 let.

11:04 ENVI Delegát Portugalska vyjadřuje své obavy z potenciálního zanedbávání návštěv lékaře pacienty. Diskuze se posouvá k debatě o dlouhodobě užívaných lécích, necílí na upravování četnosti návštěv u lékaře.

11:02 ENVI S řádným projevem vystupuje delegát Nizozemska. Vyjadřuje svou podporu návrhu a odkazuje ke směřování případných otázek na navrhovatele návrhu.

11:00 ENVI Delegátka z Francie předkládá návrh o vytvoření e-karty. Jednalo by se o usnadnění přístupu k dlouhodobě užívaným lékům.

10:57 ENVI Kuloární jednání bylo ukončeno.

10:53 SEDE Delegáti se distancují od výrazu odbarvování uprchlíků. Slovenský zástupce následně přirovnává uprchlíky k plevelu a vyzývá k vytrhnutí plevele i s kořeny. Dánsko navrhuje členům výboru, aby se spolčili proti Slovensku, které údajně všechny otravuje.

10:50 ENVI Zahájeno kuloární jednání v délce 7 minut.

10:50 SEDE Německý delegát vyjadřuje vyjadřuje podivení nad výrazy, jež na zasedání zaznívají. Naopak se mu líbí promigrační postoj Dánska. Též oznamuje, že integrace uprchlíků v jejich zemi probíhá bez větších problémů.

10:49 SEDE
Kypr se chce označení “rakovina” vyvarovat, radši zůstane u “ďáblů”.

10:47 ENVI Bylo zahájeno hlasování o dvanáctém dokumentu. Dokument byl přijat.

10:44 SEDE Maďarsko: „Rakovina – to je migrační krize. Musíme ji podchytit od začátku. Musíme se vyvarovat další rakoviny. A kuna už je v kurníku!” Dánsko označení “rakovina” odsuzuje za nemorální. „Kuna není před hranicema, už je v kurníku a žere naše slepice. Musíme zabránit dalším kunám a integrovat kuny, které už v kurníky jsou,” reaguje maďarský delegát.

10:40 SEDE
„Uprchlíka do každé rodiny!” zaznělo u úst slovenského lidovce. Ovšem když přihlédneme na předchozí výroky delegátu, dojde nám, že se jedná o vtip. Bulharsko poté žádá, aby se Británie nemotala do záležitostí EU, když z ní odchází. Dánsko se ptá, kdy tedy z EU odejde.

10:24 ENVI Delegáti z výboru SEDE ze Slovenska a z Lotyšska nás poctili svou návštěvou.

10:21 ENVI Návrh o přejití do podrobné rozpravy byl schválen.

9:40 ENVI Začíná jednání o digitalizaci zdravotnictví.
10:15
SEDE Rád bych podotknul, že delegát Dánska novináře nezdraví, pouze jim řekne: „Žumpo.”

10:05 SEDE Slovensko si při kuloárním jednání stěžuje na jeho nízký výskyt v Minutkách. Následně se dozvídá, že vede evropské dělostřelectvo.

10:00 SEDE Nizozemsko předkládá návrh, jež chce zavést radikální zátah proti zločineckému podsvětí zformované při uprchlické krizi. Garanty jsou Bulharsko, Belgie, Irsko a Maďarsko.

9:59 ENVI Kuloární jednání je ukončeno. Předložen je první návrh delegátkou Španělska týkající se vzdělávání

9:54 SEDE Itálie si ve velice emočně zabarveném projevu stěžuje na zneužívání jejich sociálních dávek. Dánsko opět doporučuje se optat sám sebe, zda li je jejich ochota pomoc dostatečná.

9:49 SEDE Velká Británie upozorňuje na statistiku, jež poukazuje na falšování věku příchozích migrantů. Delegát Dánska doporučuje, aby se nejdřív sám sebe zeptal, proč to asi dělají.

9:49 ENVI Končí jednání o prvním bodě agendy a přechází se ke druhému bodu, kterým je digitalizace zdravotnictví. Následuje kuloární jednání.

9:47 ENVI Přechází se k rozpravě a hlasování o dokumentu č. 3 týkajícího se daně z pohybu automobilů po městě. Dokument je přijat.

9:45 SEDE Slovensko spolu s Lotyšskem a Spojeným královstvím předkládají návrh. V něm prosazují okamžitou deportaci uprchlíků.

9:43 ENVI Začíná jednání o dalším pozměňovacím návrhu, který by městům ukládal povinnost využít peníze vybrané z poplatků na podporu hromadné dopravy a zlepšení kvality ovzduší města. Návrh je vzápětí přijat.

9:40 SEDE Opět zaznívá označení ďáblů, dnes z úst zástupce Kypru.

9:39 SEDE Dánsko odsuzuje své kolegy ve výboru za předčasné závěry týkající se imigrantských dětí. Ptá se, zda li jsou černí horší než bílí, zda li jsou lidi s brýlemi lepší než lidi bez brýlí.

9:35 SEDE Maďarsko předkládá svůj návrh nazváno “Konečné řešení rasismus”. Hned, co zazněl název návrhu, všichni garanti odstoupil od návrhu.

9:34 ENVI Po přechodu do podrobné rozpravy se projednává pozměňovací návrh delegáta Belgie, který by rezidentům města udělil slevu na kupony přesahující 50 %. Návrh je vzápětí kritizován. Míjel by se zamýšleným účinkem návrhu omezit osobní dopravu a podpořit využívání městské hromadné dopravy vedoucí ke snížení emisí. Návrh není přijat.

9:32 SEDE Finsko odmítá kvóty a žádá delegáty Velké Británie a Slovenska, aby vysvětlili přibarvování a odbarvování migrantů. Británie následně reaguje a nepřeje si, aby tato terminologie byla používána. Slovensko tvrdí, že to byl bonmot.

9:26 SEDE Zasedání bylo zahájeno a delegáti pokračují v řádných projevech o migraci. Polsko navrhuje zlepšení obrany hranic a kontroly na nich.

9:22 ENVI Tomáš Vajnar zahajuje dnešní jednání. Bude se pokračovat v obecné rozpravě o dani z pohybu automobilů po městě.

9:12 Členové výboru SEDE se pomalu scházejí v Pikovo sálu, aby zahájili zasedání.

9:06 ENVI Delegáti se připravují na jednání.

8:00 Zahájena přednáška o manipulaci.


Středa

Z důvodu tiskové konference nebyl nikdo z novinářů přítomen na následujících středečních jednání výboru ENVI

17:30 SEDE Zasedání bylo ukončeno, následovala pouze krátká tiskovka a večeře.

17:25 ENVI Delegát Dánska omezuje působnost návrhu pouze na osobní spalovací automobily.

17:24 ENVI „Počítají se mezi spalovací vozidla i lokomotivy?“ ptá se delegát Maďarska.

17:22 SEDE Bulharsko navrhuje vyřešit migraci příslovím „Není člověk, není problém”. Delegát Velké Británie reaguje a označuje výrok za nehumánní. I slovenskému lidovci se výrok nelíbí a přirovnává zástupce Bulharska k Adolfu Hitlerovi. Finsko se též vyhrazuje proti výroku. Myslím, že použití tohoto přísloví je poněkud nešťastné.

17:21 ENVI Delegát Dánska odpovídá, že poplatek nebude natolik vysoký, aby více narušil podnikání.

17:21 ENVI Další dotaz směřuje na rozvoz zboží.

17:20 ENVI Delegát Nizozemska odpovídá, že hlavním cílem návrhu je motivovat obyvatele k využívání služeb městské hromadné dopravy.

17:19 ENVI Delegát Německa vyjadřuje svou podporu návrhu. Ptá se, jak to bude s lidmi ve městech.

17:19 SEDE Dánsko zmiňuje Frontex, delegáti Polska a Německa jsou pobouřeni. Velká Británie následně služby Frontexu zpochybňuje. 

17:17 ENVI Kuloární jednání je ukončeno, pokračuje se v podrobné rozpravě. Slova se ujímá delegátka Rumunska, která upozorňuje na problém prachových částic.

17:14 SEDE Dánsko deklaruje, že s uprchlíky nemá problém, dokáže je asimilovat, tvoří základ jejich fotbalové reprezentace. Tvrdí, že nekontrolovatelnost uprchlíků v Itálii je kvůli neochotě pomoct.

17:13 SEDE Itálie si stěžuje na močení uprchlíků na ulicích. Británie tento výrok potvrzuje.

17:09 SEDE Rumunsko navrhuje zmírnění přijímacích požadavků pro uprchlíky. Delegát zastupující Kypr naopak alarmuje před možným zvýšení počtu uprchlíků v případě zmírnění. Slovensko zmírnění nazývá krokem k degeneraci. 

17:03 ENVI Návrh o přechodu do kuloárního jednání je v hlasování přijat.

17:03 SEDE K výboru se přidal delegát Dánska, který bude zastupovat promigrační postoje.

17:02 ENVI Delegát Belgie se brání argumentem, že jakožto pravicový politik nesouhlasí s levicovými návrhy.

17:01 ENVI Delegát Německa obhajuje svůj návrh a navrhuje přistoupit k hlasování o přechodu do kuloárního jednání. Delegát Belgie je otázán, zda jednání úmyslně „bojkotuje“.

17:00 ENVI Delegát Portugalska kritizuje zamítavý, nekonstruktivní přístup delegáta Belgie.

16:58 ENVI Delegát Belgie má k návrhu připomínky, zavedení čipů mu přijde nákladné a těžce realizovatelné a vyžaduje zavádět podobná řešení na regionální úrovni.

16:57 SEDE Rakouský delegát navrhuje řešení problému vznikem další Austrálie, tzn. převézt uprchlíky na Kypr pryč Evropy. Poté tvrdí, že mezi uprchlíky jsou ďáblové.

16:55 ENVI Delegát Dánska podává návrh na zdanění pohybu všech spalovacích motorových vozidel po městech. Částka placená měsíčně majitelem vozu se bude odvíjet od času, po který je vozidlo nastartováno. K měření času by byly nainstalovány čipy.

Minutovník ve výboru ENVI opět přebírá má kolegyně Adéla Horáková, děkuji za pozornost, Natalia Pěkná.

16:52 ENVI Dokument byl přijat.

16:52 SEDE Polsko zavrhuje měření pracovitosti člověka.

16:49 SEDE Slovensko: „Musíme přejít k odbarvení migrantů.” Podotýkám, že delegát mluví o své zemi jako o „Slovenské štátu” ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovenská_republika_(1939–1945) ).

16:47 ENVI Osmý návrh o snížení emisí byl přijat, navrhovateli jsou Malta, Belgie, Estonsko, Dánsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko a Velká Británie. Jedná se o návrh, jehož součástí je zákaz prodeje a výroby starých kotlů na pevná paliva, zahrnuje povinný přechod na ekologičtější kotle a pro nové kotle do domácností by platila daňová úleva.

16:45 SEDE Polsko vyzívá k přednesení kroků. Slovensko opět přebírá slovo. Chce zastavit každého uprchlíka mířícího k Evropě. Nizozemí se vyjadřuje: „S migranty nepřichází armáda pracujících andělů.”

16:40 SEDE Velká Británie se též straní migraci. Zmiňuje problémy po rozpadu Jugoslávie, kde se vyskytly vážné problémy mezi křesťany a muslimy.

16:35 SEDE Slovenský lidovec v úvodním slově zmiňuje nutnou ochranu kultury a tradic. „S migranty přichází kriminalita, přichází nemoci, přichází příživníci.” Očekává žhavou debatu a vzdor neomarxistů.

16:25 SEDE V rámci kuloárního jednání zaznělo z úst Slovenska:„ Postavíš tam lidi a postřílíš je. Je ilegální, zastřelit.” V místnosti totiž vznesli návrh, aby dalším bodem agendy byla migrace. Následně předsedající Haváček prohlásil: „Rád bych zahájil schůzi i za přítomnosti novinářské žumpy.”

16:20 Z důvodu edukační přednášky pro novináře na téma vztahu práva s žurnalistikou, žádný z novinářů nebyl přítomen ve výborech.


14:37 ENVI Delegát Německa: „Žijeme v kapitalismu, proto můžeme zničit tolik planety, kolik nám finance dovolí. Tohle je plán pravičáků.“ A dodává, že návrh podpoří.

14:36 ENVI Lucembursko nesouhlasí a dodává, že je to omezování svobody.

14:34 ENVI Delegátka z Litvy souhlasí s oběma návrhy. Vytýká ale, že by to pro lidi byl obrovský šok. Myslí si, že je potřeba postupně emise na jednotlivá auta snižovat.

14:32 ENVI Delegát z Itálie vidí problém zejména v tom, že když pro firmu bude více emisí než pro fyzickou osobu, lze to obejít a návrh by mohl být snadno zneužitelný.

14:30 ENVI Delegát z Finska s návrhem souhlasí a ztotožňuje se s ním.

14:26 ENVI Delegátka z Bulharska též neguje pozměňovací návrh a souhlasí s Belgií. Toto stanovisko zastává i Česká republika, Estonsko, Dánsko, Maďarsko a Malta. Všichni se shodují, že návrh není dodělaný.

14:25 ENVI Delegát z Belgie předkládá svůj návrh a vyjadřuje nesouhlas s tímto pozměňovacím návrhem. Argumentuje nevýhodností, když člověku volné emise dojdou a přijde mu to příliš komplikované a zcestné.

14:24 ENVI Delegát z Německa navrhuje hlasování do regulované diskuze v módu vyjádření. Tento návrh je přijat.

14:23 ENVI Delegát z Nizozemí obhajuje své stanovisko a jako příklad uvádí např. jízdní knížky.

14:22 ENVI Delegát z Belgie chce vysvětlení po Nizozemsku, jak chce rozdělit dopravní prostředek zajišťující poštovní služby a klasické osobní vozidlo.

14:21 ENVI Nizozemsko vysvětluje, že se jedná o osobní dopravní prostředky a zde se aplikuje jiný systém s rozdílnými regulacemi.

14:19 ENVI Delegát z Belgie prosí o vysvětlení delegáta z Nizozemska, jak si tento pozměňovací návrh představuje v oblasti poštovních a zásilkových služeb.

14:18 ENVI Nizozemsko objasňuje jeho stanovisko a říká, že by to samozřejmě platilo pro všechny spalovací motory a co se týče úlev pro seniory, domnívá se, že jsme si v otázkách životního prostředí všichni rovni a úlevy neplánuje.

14:17 ENVI Delegátka ze Španělska se táže Nizozemska, zda budou úlevy pro seniory a jak by to bylo zavedení v případě motorek.

14:16 ENVI Nizozemsko vysvětluje, že by byly emisní povolenky na příděl a za každé další by se muselo platit.

14:14 ENVI Delegát z Itálie se ptá delegáta z Nizozemska, zda by se tzv. Emisní povolenky museli kupovat.

14:13 ENVI Delegát z Belgie nesouhlasí s návrhem Nizozemska, Portugalska a Německa. Argumentuje tím, že někteří autodopravu využívají častěji než jiní. Ptá se také, jakým způsobem budou s tímto systémem operovat firmy s auty na leasing či s auty psanými na firmu. Vadí mu též zneužitelnost. Občan si může koupit levné auto, které mu bude stát v garáži a tím bude generovat zisk. Belgie se z tohoto důvodu obává rozhození současné ekonomie. Argumentuje krizovými situacemi – konkrétně rodící ženou, která akutně potřebuje do porodnice, ale manžel již nemá volné emise.

14:12 ENVI Nizozemsko tvrdí, že by byl systém digitalizovaný a lichvářství by tedy nebylo možné.

14:11 ENVI Delegátka z Rumunska se ptá Nizozemska na řešení, když se budou občané úmyslně obohacovat pomocí emisí.

14:11 ENVI Německo předstupuje se svým řešením.

14:10 ENVI Delegát z Portugalska nesouhlasí s Belgií a odmítá názor, že by emisí bylo v budoucnu pořád stejně.

14:07 ENVI Navrhovatel odpovídá, že by byly emise samozřejmě větší než aktuálně jsou.

14:06 ENVI Delegát z Belgie se ptá navrhovatele, co budou lidi dělat se zbývajícími emisemi. Domnívá se, že emisí bude pořád stejně.

14:03 ENVI Jednání zahájeno. Delegát z Nizozemska představuje svůj pozměňovací návrh, jehož garanty jsou Německo a Portugalsko.

13:19 SEDE Haváček ohlásil kuloární jednání a zástupce poučí o určitých detailech ohledně NATO.

13:15 SEDE Silná většina je proti založení evropské armády. Naproti velkým podporovatelem je Maďarsko.

13:05 SEDE Estonsko skrze hlasování požádalo všechny státy, aby se vyjádřily, zda jsou pro či proti.

12:59 SEDE Velká Británie doporučuje Bulharsku, aby radši finance vložil sám do sebe a ne do sjednocení armád, které je finančně a časově náročné.

12:55 SEDE Kypr Rakousku připomíná, že EU není federace, tudíž by byla implementace armády dosti složitá.

12:45 SEDE Maďarsko evropskou armádu silně podporuje. Jako hlavní výhodou je, jak uvádí, rychlá reakce na případné konflikty. Kypr apeluje na státy Baltského poloostrova, aby návrh nepodporovali z důvodu jejich vysokého zadlužení.

12:35 SEDE Předseda obnovuje zasedání a slova ujímá zástupce Slovenska. Vyhraňuje se proti sjednocené evropské armádě a tvrdí, že tento koncept by byl pro EU katastrofální. Rakousko onen koncept nazývá utopickou představou.


12:05 Debata s Alešem Chmelařem byla ukončena. Děkujeme mu, že s námi zapředl diskuzi.

12:00 „Znáte nějaké vtipy o brexitu?“

„Nejlepší vtip o brexitu je, že brexit sám o sobě je vtip. Nebo si pusťte Borisa Johnsona, on je sám vtip.“

11:55 „Myslíte si, že dojde v případě Británie ke znovunavázání nějakých vztahů případně připojení do nějaké v koalice?“

„Myslím si, že možná ještě za našich životů Anglie znovu požádá o členství v EU, ale bude to bez Skotska, Wallesu a Severního Irska. Každopádně by to určitě bylo bez výjimky přijetí eura a tak podobně.“

11:45 „Jaký máte názor na Česko-Čínské vztahy?“

„Největší problém vidím v asymetrii mezi EU a Čínou. Co se týče činnosti pražského magistrátu, budu hodně osobní. Samosprávy někdy učiní kroky, které jsou velice chrabré. Následně nastane problém a schovají se za Ministerstvo zahraničních věcí jako za maminčinu sukni. My nekontrolujeme jejich názory, ale neseme za ně následky.“

11:35 „Jak přistupujete k přijetí eura v České republice?

„Současná vláda se zavázala, že nebude dělat kroky pro přijetí eura.  Jsme v podstatě ve stagnaci celkového postupy. Myslím si, že příliš probíráme hospodářské argumenty. Měli bychom brát v úvahu naši polohu a to, kam chceme jako Česká republika patřit. Celková ekonomická zatíženost se přesouvá na členy eurozóny. Ať už ekonomicky či civilizačně je přijetí eura určitě pozitivní.“

11:30  „Jaký názor máte na jednotnou evropskou armádu?“

„Budu mluvit za sebe. Myslím si, že po odchodu Velké Británie z Unie budou tyto touhy o vytvoření jednotné evropské armády obrovské. Avšak náš průmysl dominuje zejména malými a středními podniky. Proto chce většina zemí ochranu těchto podniků, aby Unie nepreferovala pouze „šampiony“.

Je to zvláštní sektor, který se určitě bude rozvíjet. V případě, že bychom měli intervenční kapacitu v Severní Africe či na Balkáně, budeme mít mnohem větší sílu. Myslím si, že veškeré intervence, které nejsou v měřítku NATO, by si měly zasloužit naši pozornost.

11:17 Aleš Chmelař zahajuje diskuzi.

Delegát zastupující Lucembursko se ptá, jak vnímá evropskou politiku z pohledu České republiky.

„Hlavní vlna pro vstup byl právě rok 2004, jehož součástí jsme byli i my. Myslím si, že 80% občanů EU15 nás bere jako „východňáky“. Rozdíl mezi Čechy a Rumuny je možná jen v ceně letenky nebo v najití slušné hospody v Praze. Stereotypně jsme bráni jako východní Evropa a rozhodně nám nepomohla přehnaná integrace do V4. Každopádně se s touto situací snažíme bojovat.“

„V době migrační krize se nám dostalo dobrého jména kvůli okamžitému jednání, které mělo například Estonsko či Slovinsko. Poté jsme začali kooperovat více s V4 a dostali jsme se opět více k východu.“

11:02 Zahájení programu s Alešem Chmelařem.

Aleš Chmelař zahajuje debatu a hovoří o fungování Evropského parlamentu a komisi. Zmiňuje dnešní hlasování o novém zastoupení v Evropské komisi.

Osvětluje účastníkům funkci tzv. trialogů.

„V zájmu dosažení dohody mohou Rada, Parlament a Komise také uspořádat neformální interinstitucionální zasedání, tzv. „trialogy“. Těchto zasedání se účastní zástupci Parlamentu, Rady a Komise,“ uvádí https://www.consilium.europa.eu.


10:40 SEDE Projevy jsou přerušeny.

10:15 ENVI Background o genderové nevyváženosti byl zahájen.

10:15 Výbor SEDE si zvolil k jednání téma evropské armády. Jednotlivý delegáti se vyjadřují k tématu a dozvídáme se jejich postoje.

10:08 SEDE Předsedající si odhlasovali ukončení bodu agendy o pokrmech.

10:05 ENVI Jednání je přerušeno a následuje background o genderové nevyváženosti.

10:00 SEDE Při pauze z úst Slovenska zaznívá: „Já nejsem rasista, ale kulturní xenofob.”

9:59 ENVI Delegát z Belgie upozorňuje na gramatické chyby v pozměňovacím návrhu Německa.

9:58 ENVI Delegát z Německa by rád představil svůj pozměňovácí návrh týkající nastavení emisních limitů pro každé auto. Po překročení emisí by si dotyčný odkoupil dosud nevyužité emise od někoho jiného.

9:57 ENVI Delegátka z Malty by chtěla rozšířit zalesňování.

9:56 ENVI Delegát z Belgie poznamenává, že v EP navrhují jiné věci než jídelníček lidí.

9:55 ENVI Delegátka z ČR se odmítá vyjádřit.

9:55 ENVI Delegát z Rakouska se ptá delegátky z ČR, jak by lidem z EU vysvětlila, proč budou mít méně masa než dosud.

9:55 SEDE Slovensko tvrdí, že řecký gyros není dostatečně evropský, je to „multikulturní paskvil”. Na tento výrok se následně reaguje, ale diskuze je přerušena z důvodu výměny předsedy. Nyní bude zasedat Jan Hronek.

9:54 ENVI Delegátka z ČR argumentuje zařezením sóji do jídelníčku.

9:53 ENVI Delegát z Belgie se táže delegátky z ČR, jakým způsobem chce omezit spotřebu živočišných produktů.

9:52 ENVI Delegátka z České republiky zmiňuje zemědělství. Říká, že to vytváří až 13% emisí. Myslí si, že spotřeba živočišných produktů je nadměrná.

9:51 ENVI Delegát z Belgie podotýká, že ve většině evropských měst tato opatření už dávno jsou.

9:50 ENVI Delegátka z Rumunska žádá omezení autodopravy v historických centrech měst, to odůvodňuje zvýšeným tvořením prachoých částic.

9:50 SEDE Pozměňovací návrh přidávající větu vedlejší návrhu o prohlášení gyrosu nejlepším pokrmem znějící: „…a s českým pivem na zapití.” prošel s 19 pro návrh, 4 proti návrhu a 1 se zdržel.

9:48 ENVI Delegátka ze Španělska by chtěla podpořit vývoj ekologičtějších motorů v letecké dopravě.

9:47 ENVI Delegátka z Estonska chce zmínit „eco friendly lodě,“ protože lodní doprava je podle tohoto pobaltského státu jedna z nejrozsáhlejších.

9:45 ENVI Delegát z Německa přečetl statistiku o emisísch z Evropské agentury pro životní prostředí.

9:44 ENVI Delegát z Dánska by se rád dotázal delegáta z Nizozemska o upřesnění dat spojených s emisemi.

9:42

Úterý

Poslední částí dochovanou díky screenshotu, který jsem omylem udělala a nalezla ve svém mobilním telefonu, je krátký útržek záznamu přednášky Pavla Teličky:

Telička jako jeden z hlavních problémů České republiky vnímá nezájem jejích občanů o politické dění na úrovni EU, která má na ně přitom zásadní vliv. To je i důsledkem toho, že Česká republika neovlivňuje její směřování v rozsahu, v jakém by mohla.

„Bohužel ani 15 let po vstupu nejsme pevně u kormidla, u kterého stojíme.“

Následuje také kritika úrovně nejmenovaných politiků, jejich pasivita i nedostatečná znalost tématu. Druhým problémem je „podrývání autority práva“. EU přináší řadu pozititvních změn, i přestože není dokonalá. V souvislosti s nadcházejícím předsednictvím EU dochází i na kritiku toho prvního v roce 2009, během kterého padla vláda.

„Otázkou je, která témata přinášíme my? Jaký je náš input?“

V tom spatřuje Telička přínos mladých lidí. Doufá, že nastupující generace dokáže nastolovat témata a převzít svůj díl zodpovědnosti.

….

Z neznámého důvodu byla většina úterního záznamu spolu s 10 hodinami práce vašich novinářů ztracena. Bez ochoty předsednictva (zvláště jednoho odsuzujícího novinářskou žumpu!:D) zabývat se tímto problémem se ztracené dokumenty nejspíše již nenajdou.

 

11:46 ENVI Delegáti se doptávají na nejasnosti a sami se zapojují do poklidné diskuze. Mluví se například o elektronických receptech, ochraně dat či dostupnosti léků.

11:19 ENVI Zástupce spolku Mladých diplomatů delegátům představuje problematiku dalšího bodu agendy, kterým bude digitalizace zdravotnictví. Mluví se mimo jiné o prvotních impulzech k digitalizaci zdravotnictví a podpůrných projektech, pojmu eHealth, kybernetické bezpečnosti, telemedicíně, tvorbě portálu elektronického zdravotnictví či Současné směrnici 2021+, která si klade tři hlavní cíle: podporu reforem zdravotních služeb, posílení možnosti jednotlivců pečovat o své vlastní zdraví a podporu celkové efektivnosti zdravotnictví.

10:59 ENVI Po pauze bude následovat další kolo prezentací.

10:52 ENVI Hraje se vědomostní online hra Kahoot! na téma globálního oteplování. Delegáti rozhodují o pravdivosti výroků, případně vybírají jednu či více správných odpovědí na uvedené otázky.

10:42 ENVI Kultivovaně se diskutuje mimo jiné o roli klimatického aktivismu, realičnosti řešení, nakládání se zdroji energie a klimatizaci.

10:18 ENVI Andrea Krymláková se opět ujímá slova, delegáty seznamuje s problematikou globálního oteplování. Mluví se o Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC), antropogenních vlivech, mechanismech a dopadech změn klimatu, predikcích do budoucna, mitigačních opatření, resilienci i geoengineeringu. Delegáti prezentují své vlastní znalosti a názory.


9:52 Jan Hronek přebírá slovo od Andrey Krymlákové. Po přestávce bude následovat seznámení účastníků s backgroundy v jednotlivých výborech – výboru pro obranu a bezpečnost (SEDE) a výboru pro životní prostředí (ENVI).

9:50 Debata o tezích je tímto ukončena.

9:49 V poslední řeči negace je kritizována občasná násilnost globalizace. Ze strany afirmace nepřichází další reakce.

9:48 Afirmace podporuje svobodu vyznání i užívání si života.

9:46 Negace prezentuje svou druhou řeč. Patrně se na vyzdvihování islámu snaží demonstrovat pozitivní důsledky svobody vyznání.

9:45 Zaškobrtnutí delegáta na schodech vyvolává všeobecné veselí.

9:43 Podle afirmace dochází k pozitivnímu kulturnímu obohacování, národní identita se nevytrácí a riziko dalekohosáhlé ekonomické kriza je převáženo celkovou ekonomickou přínosností globalizace.

9:42 V první negační řeči se dále hovoří o globalizaci jakožto o hrozbě. Problémem je nejen rychlost změn a rozevírání sociálních nůžek, ale také vytrácení tradic, ztráta národní identity a úpadek kulturního dědictví.

9:41 Negace podtrhává rizika v ekonomické sféře, která s sebou globalizace přináší, např. hrozbu globální ekonomické krize.

9:40 Ve třetí řeči strana afirmace demonstruje na příkladech EU a Číny výhody globalizace pro bohaté státy.

9:39 Negující strana se domnívá, že toto naopak vede k nárůstu propasti mezi bohatými a chudými.

9:38 Druhý řečník afirmace vyzdvihuje rychlost a jednoduchost šíření informací a zrychlený pokrok.

9:35 Oponenty zelených jsou konzervativci. Kritizují nedostatečnou regulaci, která má negativní vliv.

9:34 Začíná debata na tezi: „U globalizace převažují výhody nad nevýhodami“. Zelení se ujímají řečnického pultíku za stranu afirmativní. Obhajují digitalizaci, nárůst bohatsví spojený s globalizací i zlepšení možností v rámci humanitární pomoci.

9:33 Afirmace dává za příklad zlepšení situace v bývalé Jugoslávii.

9:31 Ve třetí řeči negace padají argumenty na současnou nepříznivou situaci v Turecku – nepokoje a xenofobii vůči Kurdům. Negace chce zabránit ztrátě kontroly nad přijímáním uprchlíků a šíření násilí.

9:30 Afirmace namítá, že je lepší pokud bude Turecko spojencem EU, než spojencem Ruska. Integrace Turecka do EU by to zaručila.

9:28 Ve druhé řeči negace negace opětovně odsuzuje agresivitu Turecka, například proti Kypru, rozpínavost Turecka i diktátorské sklony tureckého prezidenta Erdoğana.

9:24 Afirmace reaguje zkušenostmi Turecka s evropskou politikou začátkem století i částečnou geografickou náležitostí Turecka k Evropě. V době napadení Řecka se nejednalo o člena EU a jiné nábožeství by pro nábožensky toleratní Evropu neměl být problém.

9:21 V prvním projevu se negace zabývá porušováním základních lidksých práv v Turecku, jeho agresivitou vůči Řecku a dominantním postavením jiného náboženství než křesťanství. Odmítá možnost dát Turecku silnou pozici v EP.

9:20 Negace odmítá myšlenku společné evropské armády s odkazem na existenci NATO a zahrnutí zemí Blízkého východu do takového projektu pro jejich geografickou polohu.

9:18 Ve své závěrečné řeči afirmace vyzdvihuje turecké šíšy a kebab. Argumentuje také vojenskými, ekonomickými i politickými benefity. Turecko přirovnává ke zlobivému dítěti, kterému bychom měli pomoci.

9:17 Negace je na pochybách o možné demokratizaci.

9:16 Afirmace přednáší svou druhou řeč, přeje si pomoci především mladým Turkům, věří, že demokracii lze obnovit jen s pomocí EU.

9:15 Negace návrh pokládá za „scestný“, údajné demokratické tendence prý nejsou dostatečné, Turecko je stále ovládáno diktátorem.

9:13 Afirmace obhajuje přijetí Turecka do EU. Uvedenými důvody v první řeči jsou turismus, hojnost nerostných surovin i strategická poloha Turecka.

9:11 K řečnickému pultíku je k zahájení debaty přizvána Obnova Evropy za stranu afirmační. Oponovat jim budou lidovci.

9:08 Pozvání přijala Mgr. Ing. Jana Němcová, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii. Delegátům představuje fungování, aktivity a další služby Eurocenter. Více informací je k dispozici na webové stránce: https://www.euroskop.cz/ecms/

9:04 Den je oficiálně zahájen předsedou spolku Mladých diplomatů.

8:47 Jednací sál se pomalu zaplňuje, delegáti se připravují na pokračování v diskuzi na přidělené teze.

Úterní dění pro vás za The European Times zaznamenávala Adéla Horáková.

Pondělí

20:10 Delegáti jsou již ubytovaní na hotelu a jdou si užívat noční Plzeň. Dobrou noc!

18:14 Všichni účastníci Evropského parlamentu se ubírají k večeři, kterou si po tomto dni vskutku zaslouží.

18:12
Debata opět lehce odbočila a vypráví se o vězeňských příhodách s mýdlem. Diskuze je následně ukončena. Následující teze budou delegáti probírat při dalším jednáním, jež se koná už zítra

18:05 Negující strana ve svém projevu rozesmála celou jednací síň, zasloužila si potlesk a téměř sebrala slova frakci ID, která následně pronesla dost kostrbatou reakci, jež postrádala smysluplnou větu.

18:00 V proslovu mladého socialisty zaznělo, že si radši připlatí za menší riziko znásilnění. Tvrdí, že bez rozdělených sprch budou stovky lidí obtěžováni tzv. „úchylnými pány”.

17:55 Debata lehce odbočila od tématu a nyní diskutují, „zda i s malým kašpárkem uděláme velké divadlo”.

17:50 Socialisté argumentují výrokem, že ID nepoužívá vědecky potvrzené fakty. Obhajující strana tvrdí, že existence více pohlaví je už potvrzený fakt.

17:47 ID (Identita a demokracie) teď reagují na tezi tykající se pohlaví a sprch. Jejich argumentem zní, že v dnešní době, kdy máme více pohlaví než dvě, je zbytečné, aby mělo každé pohlaví svojí sprchu.

17:40 Konzervativci, jež mají výrok vyvrátit, reagují slovy, že všechny komunistické režimy buď zkrachovaly nebo krachují.

17:36 Lidovci: „Hanba všem, jež se zasloužili o to, že byla komunistická vláda svržena.” Je vhodné připomenout, že před nedávnem jsme si připomínali výročí Sametové revoluce.

17:30 Lidovci se vyjádřili tak, že kdokoli je proti komunismu, je proti dělnické části obyvatelstva…což oni nejsou. Dávají za příklad Čínu, jejíž obrovský ekonomický vliv je údajně zapříčiněn komunistickou ideologií.

17:25 Ony teze zní: „Turecko by se mělo stát členem EU.” „Sprchy by neměly být rozděleny podle pohlaví.” „Komunismus funguje.” a „U globalizace převažují výhody nad nevýhodami.” V sálu je rušno, vypadá to na bouřlivou debatu.

17:15 Jednotlivé frakce dostávají teze, na které si v pěti minutách musí připravit dostatečně silné argumenty, a následně si je obhájit v diskuzi proti ideologicky odlišné frakci.

10:26 Do sálu dorazili poslední účastníci – delegáti z Mostu měli zpoždění, jelikož dieselová lokomotiva nemohla pokračovat z důvodu poruchy elektrického (trakčního vedení).

10:15 Předseda Mladých diplomatů zahájil Evropský parlament Mladých diplomatů.

Pondělní minutovník pro vás za The European Times připravil Jan Peňás