Evropský parlament Mladých diplomatů

O projektu

Termín připravujeme

Plzeň

Na již tradiční projekt Mladých diplomatů, pětidenní simulaci zasedání Evropského parlamentu, se můžete těšit i v letošním roce. Evropským parlamentem Mladých diplomatů zakončíme sérii projektů Evropské unie Mladých diplomatů 2021/22, přibližujících evropský normotvorný proces, a zdárně převedeme nápady a zlepšováky našich účastníků, aktivních studentů, do podoby, kterou budeme prezentovat tuzemským i evropským politickým špičkám. I Ty se tak můžeš podílet na budoucnosti Evropské unie! 

A jak to bude vypadat? Samotnému prezenčnímu Evropskému parlamentu Mladých diplomatů bude předcházet ještě jednodenní přípravné setkání, kde se účastníci navzájem poznají, rozvinou své soft-skills v rámci stmelovacích aktivit, představeno jim bude i působení našeho spolku a v neposlední řadě si budou moci pohovořit se zajímavým hostem. Poskytnuty jim budou mimo jiné i edukační materiály a zdroje určené k samostudiu a vhodné pro přípravu na jednání samotného Evropského parlamentu. 

Po přípravném setkání již může plně propuknout začátek simulace Evropského parlamentu. Zasedání se samozřejmě zúčastní i Press tým, tedy četa novinářů tvořená z účastníků projektu, která bude bedlivě monitorovat dění na plénu, v rámci frakcí i po kuloárech a bude informovat všechny delegáty i předsednictvo. Jednat se bude o tématech určených Evropskou radou na Evropském summitu Mladých diplomatů a upravených Evropskou komisí Mladých diplomatů. Tradičně nebudou chybět ani hosté, kterým budou moci naši europoslanci i novináři klást zvídavé otázky, nebo také stmelující aktivity posilující soft-skills pro zpestření programu. 

Projekt bude zakončen vyhodnocením nejlepších delegátů, kteří obdrží hodnotné ceny. Ty nejlepší přijaté dokumenty, které pomohou zefektivnit a zpříjemnit Evropskou unii pro její obyvatele, budeme prezentovat tuzemské i evropské politické reprezentaci. Tvoje nápady tak mohou ovlivnit život bezmála 450 milionům obyvatel. Budeš to Ty, budeš diplomat!

Pro přihlášení se na projekt sledujte naše webové stránky a sociální sítě, o spuštění registrace budeme včas informovat! Motivace a participace na našich předchozích projektech v tomto případě může být výhodou, jelikož bude vybráno pouze 27 nejlepších delegátů, každý z nich bude zastupovat jednu zemi Evropské unie, a několik členů Press týmu.