Jan Peňás

Rád bych se vyjádřil k současnému stavu ve výboru SEDE. Objevil se nám tu takový nešvar. Delegáti začali používat slůvka jako Osmanská říše, Svatořímská říše nebo Intergalaktické impérium. Kdybychom měli tabuli, napsal bych je na ni.

Začalo to se zapáleným komunistou, ze kterého se stal klerofašista, ale jako ostré okoření diskuze jsem to zkousnul. Avšak když Maďarsko anektovalo Slovensko a evropské říše z historie začaly bujet, moje prsty začaly při psaní hnít. Takový průjem jsem ještě nepsal.

Rád bych našim účastníkům připomněl, že jsem v EVROPSKÉ PARLAMENTU, nehrajeme Monopoly. Proto vznik Osmanské říše při faktu, že Turecko NENÍ v Evropské unii, je naprostý nesmysl. Tento návrh je naprosto mimo hranice trollení. Tvůrci těchto nesmyslných myšlenek, jejichž úroveň přemýšlení bych přirovnal k Reinhardu Heydrichovi, předkladateli „Konečné řešení židovské otázky”, vytváří vskutku umělecká díla. Ale jsou biti touto dobou. Ona díla nejsou nikým pochopena, ale věřím, že se jednou někdo objeví a ozáří naši mysl genialitou v nich skrytou.

Ale dobrá, trpět se někdy musí. Ale byl bych rád, aby si delegáti ujasnili územní rozdělí. Jeden mluví o Svaté říše římské v původním rozsahu. Druhý o Velké germánské říši, která údajně má být ale na území, které již je plánováno pro Svatořímskou. Tak co si o tom máme myslet?

Proto bych vás, umělce, rád poprosil o omezení fantazie a lehkém zvážnění diskuze.