Evropské MiniParlamenty Mladých diplomatů

O projektu

září – prosinec 2019

Česká republika

Chtěl/a by sis vyzkoušet roli evropského politika na zasedání jedné z nejdůležitějších institucí Evropské unie a rozhodovat o jejím osudu? Chtěl/a by sis o Evropské unii popovídat s někým, kdo jí skutečně rozumí, jako je třeba český europoslanec či česká europoslankyně? Obě Tvá přání nyní můžeme splnit! Pokud se Ti kvůli tomu nechce jezdit příliš daleko nebo se obáváš vysoké školní absence, tak nezoufej – přijedeme za Tebou a zážitek Ti přineseme přímo do školní lavice. Od září do prosince 2019 pořádáme na českých středních školách MiniParlamenty, během kterých se budeš moci spolupodílet na vytváření evropské legislativy. Obáváš se, že tvé znalosti či schopnosti nejsou dostačující? Ničeho se neboj! Na začátku projektu Ti fungování Evropské unie představíme, případně se budeš moci zeptat speciálního hosta, který Ti poskytne ty nejdůvěryhodnější informace. Na závěr si své znalosti osvojíš praktickou simulací zákonodárného orgánu Evropské unie – Evropského parlamentu.

Agenda

V rámci Evropského MiniParlamentu Mladých diplomatů 2019 budou studentští delegáti jednat o jednom z jimi vybraném bodu agendy.

 

Agenda

– Genderová vyrovnanost

– Placené stáže pro mladistvé

– Agrese Ruské federace 

– Jednotný vzdělávací rámec

– Dvojí kvalita potravin a služeb

Program

Každý Evropský MiniParlament Mladých diplomatů se bude skládat z následujících dílčích částí programu.

 

Program

– Warm-up aktivity

– Interaktivní diskuze s osobou s rozhodovací pravomocí 

– Open space s osobou s rozhodovací pravomocí a členy organizačního týmu

– Warm-up aktivity

– Představení Evropské unie

– Simulace zasedání Evropského parlamentu

– Evaluační aktivity

– Slavnostní zakončení projektu

 

Předpokládané zahájení projektu je v 8:00 a předpokládané ukončení projektu je ve 13:45.

Praktické informace

Náklady na účast v projektu

Účast na studentském vzdělávacím projektu Evropský MiniParlament Mladých diplomatů 2019 je zcela zdarma. 

Účastníci projektu

Projekt je určen pro studenty středních škol navštěvující 1. – 4. ročník a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Potřebné vybavení

Pro realizaci našeho Evropského MiniParlamentu Mladých diplomatů prosíme o zajištění možnosti projekce a zasedacího pořádku pro všechny účastníky.

Výběr Tebou zastupovaného státu

V rámci registračního formuláře si studenti vyberou tři nejvíce preferované státy, které by na Evropské MiniParlamentu nejraději zastupovali. Chtějí-li hájit zájmy jimi nejoblíbenějšího státu, mají možnost v registračním formuláři zdůvodněním svého výběru nás přesvědčit o přiřazení jednoho ze států dle jejich preference.

Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo přidělit delegátovi stát mimo jeho preference. Pokusíme se však maximálně vyjít vstříc.

Co si vzít s sebou na MiniParlament?

Veškeré edukační a informační materiály, blok či psací potřeby obdrží účastníci při zahájení našeho projektu. S sebou doporučujeme notebook – v rámci projektu budete v týmech tvořit návrhy dokumentů, pro jejich budoucí úpravu doporučujeme jejich tvorbu právě na Vašich počítačích. 

Jak se na MiniParlament připravit?

Doporučujeme nastudovat si především základní informace o politických postojích  zastupovaného státu, a to především k jednotlivým bodům projednávané agendy. Každý delegát od nás zároveň s předstihem obdrží „Delegátova průvodce MiniParlamentem“, ve kterém nalezne základní informace o Evropské unii a projednávaných bodech agendy. Doporučujeme se také dopředu seznámit s jednacím řádem Evropského MiniParlamentu Mladých diplomatů, který bude nedílnou součástí průvodce.

Je nutná znalost světových jazyků?

Jednacím jazykem simulovaného jednání Evropského Parlamentu i diskuzí s našimi vzácnými hosty je čeština. 

Pořízení foto a video dokumentace projektu

Z projektu bude pořízena volně šiřitelná foto a video dokumentace projektu. Podmínkou účasti na projektu je tedy udělení souhlasu spolku Mladí diplomaté, z.s. s pořízením foto a video dokumentace vlastní osoby delegáta.

Kdo nese odpovědnost za účastníky projektu?

Mladí diplomaté, z.s. nenesou v průběhu konání projektu za účastníky žádnou právní zodpovědnost. Všichni účastníci nesou v průběhu účasti realizace na projektu odpovědnost sami za sebe. Veškeré způsobené hmotné i nehmotné škody tak budou včetně příslušenství vymáhány po viníkovi.

V případě porušení Podmínek účasti na projektu může být zároveň účastník z projektu vyloučen.

Partneři