Evropské MiniParlamenty Mladých diplomatů

O projektu

2019 – 2022

Na Vaší škole

Oblíbené jednodenní projekty Mladých diplomatů, které přijedou přímo k Tobě a Tvým spolužákům na školu, jsou zpět! Je možné si za jeden jediný vyučovací den vyzkoušet na vlastní kůži, jak vypadá zasedání Evropského parlamentu, rozvinout své soft-skills díky interaktivním aktivitám, debatovat o roli Evropské unie v Evropě, a ještě k tomu se setkat se zajímavým hostem a vyzpovídat ho? Ano, v rámci MiniParlamentu to možné je. Tak neváhej a napiš nám! My přijedeme. 

Budeš to Ty, budeš diplomat.

Agenda

V rámci Evropského MiniParlamentu Mladých diplomatů budou studentští delegáti jednat o jednom z jimi vybraném bodu agendy.

 

Agenda

– Genderová vyrovnanost

– Placené stáže pro mladistvé

– Agrese Ruské federace 

– Jednotný vzdělávací rámec

– Dvojí kvalita potravin a služeb

Program

Každý Evropský MiniParlament Mladých diplomatů se bude skládat z následujících dílčích částí programu.

 

Program

– Warm-up aktivity

– Interaktivní diskuze s osobou s rozhodovací pravomocí 

– Open space s osobou s rozhodovací pravomocí a členy organizačního týmu

– Warm-up aktivity

– Představení Evropské unie

– Simulace zasedání Evropského parlamentu

– Evaluační aktivity

– Slavnostní zakončení projektu

 

Předpokládané zahájení projektu je v 8:00 a předpokládané ukončení projektu je ve 13:45.

Praktické informace

Náklady na účast v projektu

Účast na studentském vzdělávacím projektu Evropský MiniParlament Mladých diplomatů je zcela zdarma.

Účastníci projektu

Projekt je určen pro studenty středních škol navštěvující 1. – 4. ročník a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Potřebné vybavení

Pro realizaci našeho Evropského MiniParlamentu Mladých diplomatů prosíme o zajištění možnosti projekce a zasedacího pořádku pro všechny účastníky.

Výběr Tebou zastupovaného státu

V rámci registračního formuláře si studenti vyberou tři nejvíce preferované státy, které by na Evropské MiniParlamentu nejraději zastupovali. Chtějí-li hájit zájmy jimi nejoblíbenějšího státu, mají možnost v registračním formuláři zdůvodněním svého výběru nás přesvědčit o přiřazení jednoho ze států dle jejich preference.

Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo přidělit delegátovi stát mimo jeho preference. Pokusíme se však maximálně vyjít vstříc.

Co si vzít s sebou na MiniParlament?

Veškeré edukační a informační materiály, blok či psací potřeby obdrží účastníci při zahájení našeho projektu. S sebou doporučujeme notebook – v rámci projektu budete v týmech tvořit návrhy dokumentů, pro jejich budoucí úpravu doporučujeme jejich tvorbu právě na Vašich počítačích. 

Jak se na MiniParlament připravit?

Doporučujeme nastudovat si především základní informace o politických postojích  zastupovaného státu, a to především k jednotlivým bodům projednávané agendy. Každý delegát od nás zároveň s předstihem obdrží „Delegátova průvodce MiniParlamentem“, ve kterém nalezne základní informace o Evropské unii a projednávaných bodech agendy. Doporučujeme se také dopředu seznámit s jednacím řádem Evropského MiniParlamentu Mladých diplomatů, který bude nedílnou součástí průvodce.

Je nutná znalost světových jazyků?

Jednacím jazykem simulovaného jednání Evropského Parlamentu i diskuzí s našimi vzácnými hosty je čeština. 

Pořízení foto a video dokumentace projektu

Z projektu bude pořízena volně šiřitelná foto a video dokumentace projektu. Podmínkou účasti na projektu je tedy udělení souhlasu spolku Mladí diplomaté, z.s. s pořízením foto a video dokumentace vlastní osoby delegáta.

Kdo nese odpovědnost za účastníky projektu?

Mladí diplomaté, z.s. nenesou v průběhu konání projektu za účastníky žádnou právní zodpovědnost. Všichni účastníci nesou v průběhu účasti realizace na projektu odpovědnost sami za sebe. Veškeré způsobené hmotné i nehmotné škody tak budou včetně příslušenství vymáhány po viníkovi.

V případě porušení Podmínek účasti na projektu může být zároveň účastník z projektu vyloučen.

Partneři